Verslag Vredesmaaltijd 2018

oecumenie
    Vredesweek in de    
  Friezenkerk
Oikoumene

zaterdag 22 september 2018 VREDESMAALTIJD

In het kader van de Vredesweek vond op zaterdag 22 september de vredesmaaltijd plaats in de Titus Brandsmazaal van de Friezenkerk. Deze begon om 12.30 en eindigde rond 14 uur. Een twintigtal personen waren toegestroomd. We zaten in een kring achter in de zaal. Pater Tiemen Brouwer, gedelegeerde voor de oecumenische werkgroep, opende de bijeenkomst.
03 welkomstwoord
02 welkomstwoord
04 welkomstwoord
Hij wees er op, dat het om een heuse maaltijd ging,

01 gedekte tafel
- met spijzen als pizza, couscous, belegd brood, enz., alles met zorg voorbereid door Hennie Della Manna en Anna Cioffarelli, - maar tevens om een échte Viering met gebeden, gezangen en Schriftlezing. Vrede is immers niet vanzelfsprekend, maar een Gave Gods, waar we dankbaar voor open moeten staan en in gebed om vragen. Hij noemde het thema van Vredesweek 2018: Generaties voor vrede.
Jong en oud kunnen elkaar stimuleren om de vredesgedachte levend te houden. Hij riep in herinnering hoe in zijn studententijd jongeren in de U.S.A. en in Europa de straat op gingen om te protesteren tegen de oorlog in Vietnam en hoe mede door deze demonstraties deze verschrikkelijke oorlog beëindigd kon worden.

Een speciaal welkomstwoord was er voor Dhr. Hans Hoogeveen, ambassadeur van Nederland bij de V.N.-organisatie voor voedsel en landbouw (FAO, WFP en IFAD), spreker bij deze maaltijd.

Na het zingen van de eerste coupletten van het lied ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, - begeleid op de dwarsfluit door Kirsten Kristiansen, - 
06 gezang 285 couplet 1&2
11 schriftlezing
las Mgr. Hurkmans, rector van de Friezenkerk, uit Lucas 1, 76-80.
We hoorden hoe Johannes de doper al in zijn jonge jaren geroepen was om in Gods dienst te staan. Hij kreeg de opdracht mensen tot bekering op te roepen, opdat ze een nieuw leven zouden gaan leiden. Zo zien we dat al heel vroeg iemand, zelfs uit de jongste generatie, gevraagd kan worden om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gerechtigheid en vrede in de wereld en om de medemens tot nieuwe inzichten kan brengen.

De eerste gang van de maaltijd brak aan. Ieder begaf zich naar de grote tafel, waarop de spijzen stonden opgesteld. Geanimeerde gesprekken ontwikkelden zich.

12 vredesmaaltijd eerste gang
13 vredesmaaltijd eerste gang
14 vredesmaaltijd eerste gang
Vervolgens was het woord aan de ambassadeur Hans Hoogeveen.
17 spreker Hans Hoogeveen
19 spreker Hans Hoogeveen
Al meteen maakten de getallen, die hij opnoemde, van kinderen, die in onze wereld aan honger lijden, grote indruk. Hij wees op de oorzaken van de honger: dikwijls is de oorzaak oorlogsgeweld. Maar ook klimaatsveranderingen hebben funeste gevolgen. Belangrijk is het om in vluchtelingenkampen voedsel uit te reiken en onderwijs te geven, want gemakkelijk kunnen jongeren daar geronseld worden voor radicale bewegingen. De FAO is in vele landen behulpzaam om te komen tot verbetering en intensivering van de landbouw. Er is in onze wereld een schrille tegenstelling tussen kinderen, die honger lijden en het groeiend aantal kinderen in welvarende landen, die te veel eten en te dik worden (obesitas). Hij wees nog op Nederlandse bedrijven, die in zwakke gebieden een bedrijf opzetten en zo de werkgelegenheid bevorderen.
Wat betreft het thema van de Vredesweek Generaties voor vrede, sprak de ambassadeur over zijn zoon, die had deelgenomen aan een ‘V.N.-vergadering’ voor en door jongeren. Het was hem opgevallen, hoe de deelnemende jongeren al tot zeer verstandige en bruikbare interventies wisten te komen. Hoop voor de toekomst!
Dan konden er vragen gesteld worden. Een van de vraagstellers wees op geboorteregeling en family-planning als een bijdrage tot evenwichtiger verhoudingen in dichtbevolkte landen.

21 voorbeden
Na het woord van de ambassadeur werden enkele voorbeden geformuleerd,

22 vredesmaaltijd tweede gang
23 vredesmaaltijd tweede gang
waarna de tweede gang van de maaltijd aanbrak.
Allen konden we genieten van de heerlijke cakes, door Hennie gebakken.

De samenkomst werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het oecumenisch Onze vader.
24 oecumenisch Onze Vader
Daarna slotgebed, zegen, een afsluitend lied en het zingen van het gebedscouplet van het Wilhelmus.
25 vredeswens
26 vredeswens
27 slotlied (Gezang 285 couplet 3&4)

Pater Brouwer overhandigde aan de ambassadeur als dank een olielampje in de vorm van een duif, die zowel de vredesduif als de Heilige Geest kon voorstellen.
28 uitreiking beeld duifje
29 uitreiking beeld duifje
Ook herinnerde hij aan de 50-jarige bruiloft onlangs in Nederland van Renée en Joan Rijks, altijd drijvende krachten achter de oecumene in de Friezenkerk, - we stuurden hen een bloemstukje.

30 'dankwoord'
Tenslotte werden allen, die een bijzondere bijdrage ter voorbereiding en uitvoering van de maaltijd hadden geleverd, nog eens hartelijk bedankt, niet te vergeten Theresa, die de foto’s verzorgde en Jeanne de Leeuw, die meehielp met de voorbereiding en de koffie had doen pruttelen!
Tevreden, verzadigd naar de geestelijke en lichamelijke mens, ging ieder huiswaarts.Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)