Mededeling van de Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk

De Steungroep voor de Oecumene van de Friezenkerk is bedoeld om specifiek oecumenische activiteiten in de kerk te organiseren.

Zo zijn de belangrijkste regelmatig terugkerende activiteiten per jaar:
- het oecumenisch weekend in het kader van de Internationale Week van Gebed voor eenheid van de Christenen (Januari)
- vespers of vredesmaaltijd in de nationale gebedsweek voor de vrede (September)
- aandacht rond Hemelvaartsdag

Verder wordt er in de maanden oktober t/m mei een bijeenkomst van de
OECUMENISCHE GESPREKSGROEP gehouden waarbij wij met behulp van een boekje in gesprek gaan met elkaar
over het geloof en christen zijn in deze tijd.
Dit onder de deskundige leiding van diaken Kees van Duin.

Op het moment gebruiken wij het boek “Merkstenen” van Dag Hammarskjöld als ondersteuning voor onze gesprekken.

Normaal gesproken komen we 1 keer per maand bij elkaar in de Titus Brandsma-zaal van de Friezenkerk.
Iedereen is van harte welkom!!!

Onze eerstvolgende avond is gepland op woensdag 10 oktober om 20.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u altijd contact met me opnemen via het mailadres: hennie.schep@tin.it

Met vriendelijke groet,
Hennie Schep, organisatrice

Afdrukken E-mail