Preken 2018

Preek 5 augustus - E.P. Theodorus van Kampen O.F.M.conv.

HET EVANGELIE VAN DE ACHTIENDE ZONDAG IN HET JAAR B - 5 AUGUSTUS 2018

Het Evangelie van vandaag is een vervolg van de vorige zondag. De mensen die Jezus volgden waren door Hem gevoed met 5 broden en 2 vissen, en als bewijs dat ze verzadigd waren, bleven er nog 12 korven brood over. De mensen waren enthousiast en ze zeiden: ‘Dit is zeker de profeet die komen moet”. En omdat Jezus merkte dat men Hem wilde meenemen om Hem tot koning te maken, trok Hij zich terug in het gebergte. De leerlingen gingen met de boot naar de overkant. Jezus kwam hen over het water achterna. jezus volgt over waterDe volgende morgen vond de zoekende menigte Jezus te Kafarnaüm. Daar begint ons Evangelie, met de vraag van de mensen, Wanneer bent u hier gekomen? Jezus doorziet ze en zegt’ Niet omdat jullie de tekenen gezien hebben zoekt ge Mij, maar omdat jullie gegeten hebben tot de honger was gestild. Johannes wil ons in dit hoofdstuk 6, zeggen dat het broodwonder vraagt om verdere uitwerking. Als teken verwijst het naar een alles overtreffend voedsel, naar brood dat niet dient tot onderhoud van het aardse leven, maar dat eeuwig leven schenkt. Voor een goed begrip zouden we eerst moeten begrijpen wat het gewone voedsel in ons lichaam doet. Jaren geleden viel ik heel toevallig midden in een programma van de VPRO na elven dat ging over nieuwe boeken. Besproken werd een boek van Midas Dekker, dat beschrijft het grote wonder, dat in ons lichaam gebeurt met de spijsvertering. Het voedsel dat we tot ons nemen bestaat uit allerlei dode stoffen van vlees, fruit, groenten, mineralen, enz. Dit alles wordt vermalen, met sappen bewerkt, en door het lichaam getransporteerd, naar de plek waar het wezen moet. Dat zijn de organen die om deze levens stoffen vragen. Deze verwerkte voedselbrokken geven aan de organen energie…. En bij dit gedeelte van de boekbespreking werd de schrijver uitbundig en hij riep uit: “op dit moment geeft het energie, ja LEVEN” en hij noemde dit moment een transsubstantiatie. Het wonder van levensonderhoud. Dit was het Manna in de Exodus natuurlijk ook, het brood uit de hemel dat het uitverkoren volk veertig jaren lang in het leven hield. Maar Jezus heeft gelijk als Hij zegt dat, het Manna niet het echte brood uit de hemel is, want die daarvan gegeten hebben zijn uiteindelijk allen gestorven. “Werk niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwige leven en dat de Mensenzoon u zal geven.” Nu volgt er een redenering volgens de rabbijnse methode. Ze vragen welk werk ze moeten doen, en Jezus antwoordt, het werk is dat je moet geloven in degene die God gezonden heeft. En daarop is de vraag, wat voor teken doe je dat we zien dat we moeten geloven, wat doe je eigenlijk. Ze vragen dus een soort wonder waarvan je versteld staat, zoiets als in Fatima gebeurde: een zonnewonder aan de hemel of iets dergelijks. Onze vaderen hebben het Manna gegeten, brood uit de hemel, een enorm bewijs. Jezus weer, dat was het brood niet, het echte brood word je door mijn Vader gegeven, dat daalt neer uit de hemel en geeft leven aan de wereld. Hier zijn we waar we wezen moeten. Jezus is ons door de Vader gegeven. Jezus is dus het brood dat de Vader ons geeft om in het leven te blijven. Het moet vermalen worden en door ons opgenomen, om daarvan voor altijd te leven. Johannes wil ons een duidelijke les geven hoe De Mensenzoon voor ons het Leven is. In de Eucharistie komt Jezus naar ons toe en zegt: ”Dit is Mijn Lichaam, Dit is Mijn Bloed; eet en drink”. Kelk en Hosties 1Dit voedsel, wat we brood nodig hebben, is door de Vader aan ons gegeven, het is zijn eigen Zoon, die ons energie, ja het - Leven voor altijd - : “ Ik ben het brood des levens: wie tot mij komt zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen”. Jezus vraagt van ons wel uitdrukkelijk, dat we in zijn woorden geloven, dan mogen we leven over de dood heen, en gelukkig zijn in eeuwigheid. Amen.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)