Preken 2018

Preek 10 mei - Oecumenische Vesper Hemelvaart - E.P. André Schaminée

10 overweging
HEMELVAART VAN DE HEER  -  OVERWEGING

Veertig dagen na Pasen vieren we vandaag wat we noemen de Hemelvaart van de Heer, m.a.w. het feit dat Jezus terugkeerde naar zijn Vader. Het is zeker erg hemelvaartbemoedigend dat wij die in Hem geloven dit vandaag samen kunnen herdenken in deze oecumenische vesper.

Het feit dat de Heer is teruggekeerd naar zijn Vader wordt vermeld in de eerste brief van Petrus in hoofdstuk drie, de verzen 18, 21b-22. Weggelaten zijn de verzen 19-21a, waarin Noach en de ark vermeld worden, wiens tegenbeeld de doop is die leven geeft. En de doop is dan ook het eigenlijke thema van de volledige tekst, niet de Hemelvaart van Christus. Bijbelgeleerden hebben in feite de grootste moeite om deze tekst zinvol te verklaren. Het is inderdaad een van de moeilijkste teksten van het Nieuwe Testament, ook volgens Martin Luther die dat toegaf in zijn Kommentaar op de Brieven van Petrus en Judas. Geen wonder daarom dat diegenen die de schriftlezing van de Vesper van vandaag uitkozen, na vers 18 meteen maar naar verzen 21b en 22 gingen, omdat die de Hemelvaart vermelden.

Ik wil me nu liever niet in deze exegetische discussie mengen, maar sta liever even stil bij de betekenis van dit gebeuren, vooral ook in de contekst van ons eigen geloof en dagelijks leven. We kennen allemaal het verhaal van de Hemelvaart zoals beschreven in de Handelingen van de Apostelen. Wanneer precies en hoe dit gebeurde, laat ik ook ter zijde. Ik vind het echter een fascinerend verhaal, vooral ook vanwege de reikwijdte en betekenis voor vandaag. De lezing die we hoorden, zonder de weggelaten verzen, legt nadruk of het feit dat de Heer, hoewel onschuldig, voor onze zonden gedood werd, maar juist daardoor ons heeft kunnen redden. De Heer is nu opgenomen ten hemel en zetelt aan Gods rechterhand, en alle engelen, machten en krachten zijn aan Hem onderworpen.

De Heer zetelt aan Gods rechterhandMaar wat is dan eigenlijk voor ons nu de betekenis van de Hemelvaart? Het antwoord op deze vraag vinden we in de Handelingen van de Apostelen, hoofstuk 1. Allereerst ontvangen de leerlingen van Jezus hun zending, hun missie: gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult dan mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde. Daarna wordt de Heer in de hemel opgenomen. En de leerlingen kijken hem na en blijven maar naar de hemel staren. En dan gebeurt er dit: opeens zien ze twee mannen naast hen staan, in het wit gekleed, die hen vragen: waarom staan jullie toch zo intens naar boven te kijken? Jezus is er niet meer, Hij is nu bij zijn Vader in de Hemel. Maar zoals hij beloofd heeft, Hij zal weer terugkomen. Dit zal alleen maar gebeuren nadat jullie overal in de wereld getuigenis van Hem en Zijn Heilsoodschap hebben afgelegd. Maar dat kunnen jullie alleen , na eerst gesterkt te zijn door de Heilige Geest.

Medegelovigen, ik vind dit eigenlijk wel een heel fascinerende boodschap van Hemelvaart. Ook wij mogen niet de hele tijd naar de hemel blijven staren of met gevouwen armen passief blijven wachten totdat de Heer terugkomt om zijn heilswerk te voltooien en ons dan te brengen waar Hij al is. Nee, wij moeten aan de slag en de handen uit de mouwen steken als het ware, want ook wij hebben van Hem de opdracht gekregen om Zijn getuigen te zijn, brengers van de Blijde Boodschap, aan de mensen van onze tijd en plaats. Niet alleen met mooie woorden, maar vooral metterdaad. We mogen/moeten ons vandaag afvragen of en in hoeverre wij als geloofsgemeenschap en als individule gelovigen daadwerkelijk getuigen zijn van Gods liefde, of dat ook wij liever naar boven, naar de Hemel, blijven kijken en alle heil en zegen vandaar verwachten. In feite is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk wanneer de Heer zal terugkeren, en daar hoeven wij ons dus ook niet druk over te maken, want Hij zal zelf wel bepalen wanneer dat moment is aangebroken.

Om goede getuigen te zijn van de Verrezen Heer moeten ook wij gesterkt worden door de Heilige Geest, zoals de leerlingen, verenigd in gebed samen met Maria, gesterkt werden op het Pinksterfeest, want alleen in de kracht van de Heilige Geest kunnen wij getuigen van Gods liefde zijn.

Ik wens U allen een goede voorbereiding toe op het Feest van Pinksteren.


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)