Preken 2018

Preek 11 maart - E.H. pastoor Casper J.G. Pikkemaat

AesculaapIn sommige wachtkamers of op de ruit van sommige auto's zien we wel eens zo'n soort vignetje aangebracht met daarop een rode slang die rond een stok kronkelt. Dit teken is internationaal erkend en zegt ons dat hier vlak in de buurt een arts heilzaam en genezend doende is.
Hij heeft daar wat lichte apparatuur uitgeladen, misschien ook wat medicijnen, maar zijn belangrijkste activiteit bestaat, los daarvan, uit het vaststellen van de ziekte en de oorzaak en vooral het geven van goede raad voor het zelf bestrijden van het onheil. Waar dat rode slangetje te zien is, daar gloort hoop op genezing, op gezondheid.

Al duizend jaar vóór Christus gebruikten de Grieken dit tekentje dat zelfs verwees naar een soort godheid, de esculaap(eskulapos), die zelfs na dood weer tot leven kon wekken. Mozes gebruikte het opnieuw toen zijn volk door giftige slangen werd bedreigd. Hij zei: "Maak van koper zo'n slangetje om een paal en als je er naar opkijkt dan zal God, je beschermen of genezen". Voorwaarde voor die genezing is altijd gebleven: Dat de zieke erin gelooft. Ook een arts verstaat onder dat geloof niet dat de zieke zich beperkt tot het aannemen van een waarheid. Nee, geloven dat betekent: luisteren, aannemen en vooral ernaar handelen.

Het blijft eigenaardig dat mensen voor het teken van heil en genezing juist zo'n levensbedreigend teken als een slang hebben uitgekozen. Het wil een beetje shockeren en wakker roepen door de tegenstelling: een teken van onheil is teken van heil. En zo komen we terecht bij nog zo'n teken van onheil dat shockeert, wakker wil roepen, maar juist heil, gezondheid en leven aankondigt, namelijk het kruisteken. We zien het overal hier in de Eeuwige Stad: in kerken, op straat en aan panden. Het was oorspronkelijk niets anders dan een afschuwelijk martelwerktuig, erger dan de galg of de elektrische stoel.

Vandaag wordt in de Blijde Boodschap van Jezus, zoals ene Johannes die optekende, verkondigd, dat dit martelwerktuig sinds Jezus' dood en verrijzenis aankondigt dat hier God zelf heilzaam en genezend vlakbij in de buurt is. De voorwaarde is nog steeds dezelfde: je moet erin geloven en dat betekent weer niet zomaar een waarheid klakkeloos aannemen, maar de goede raad uit Jezus' woord en levenswijze aanvaarden en vooral ernaar leven.

De boodschap is nog steeds doodsimpel, nu nog de uitvoering. Het is een uitnodiging, geen bevel. Ook artsen zien vaak dat goede raad in de wind wordt geslagen en dat mensen heel dapper, maar zinloos zichzelf het onheil op de hals halen.

kruisbeeldHalverwege deze Veertigdagentijd zouden we door de versobering al te zeer in zak en as kunnen zijn geraakt en vergeten dat christelijk geloof vooral hoop vol geloof is vooral voor het heden. Daarom worden christenen er ten overvloede aan herinnerd door al die kruisbeelden in allerlei stileringen overal, in huiskamers, in kerken, aan halskettinkjes en noem maar op : luister en leef naar dit teken van hoop. Hier is God zelf heilzaam in de buurt, zoals in Jezus van Nazareth! Hier wordt niet zomaar wat geprobeerd, maar, zoals we vaak samen met een gebaar zeggen, hier is een heilzame activiteit van God en mensen samen, anders gezegd hier wordt gedacht en gedaan: "In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". Amen


Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon