Preken 2017

Preek 3 december - Z.E.H. Mgr. Dirk Smet

paus myanmarWe zitten nu volop in de donkere dagen. ´s Morgens later licht en ´s avonds later donker. De nacht knabbelt aan de dag van voor en van achter. En wij kijken al uit naar de kortste dag van het jaar want dan gaat het licht de duisternis overwinnen. Donkere dagen hebben een invloed op onze stemming. Mensen kunnen last hebben van die duisternis. Maar meer nog dan het externe licht, heeft een mens nood aan innerlijk licht, aan zingeving, aan een innerlijk evenwicht, aan innerlijke vrede en aan vrede in de wereld. De boodschap van het evangelie van vandaag is een duidelijke aansporing: “wees waakzaam”. Laat het donker geen meester worden over uw gedachten, over uw gevoelens, over uw handelen. Paus Franciscus bracht deze week op zijn eigen onverbloemde wijze deze boodschap in Myanmar en Bangladesh. Zijn komst was een lichtpunt voor de mensen in die beide landen.

uitzien naar“Wees waakzaam”, zegt Jezus ook aan ieder van ons op deze eerste zondag van de advent. In het leven van elke dag zijn er heel wat momenten dat we actief verwachten. Het duidelijkst wordt dat bij een moeder en vader die een kindje verwachten en niets aan het toeval overlaten om zich daar goed op voor te bereiden. Maar ook bij het ziekbed van een kankerpatiëntje leven ouders vaak weken en maanden ‘in verwachting’ van goed nieuws. Ze weten dat ze het zelf niet in handen hebben, maar ze hopen dat er een moment komt dat de dokter hen zegt dat hun kind zal genezen. Kinderen leven zelf trouwens voortdurend in verwachting. Ze kijken uit naar de komst van Sinterklaas en maken tal van tekeningen en brieven om aan te geven wat ze wensen. Van hun juf of meester op school verwachten ze goede punten. En met Nieuwjaar hopen ze op een gulle meter en peter. Kinderen verwachten met een open, onbevangen hart. Vaak heel verschillend van het ‘verwachten’ van volwassenen dat vaak afgestompt is door de oppervlakkigheid en de onverschilligheid van een mondaine levenswijze. Ja, ook dààrvoor moeten wij waakzaam blijven!

In deze advent worden wij echter opgeroepen tot een nog veel diepere waakzaamheid en verwachting. Vier weken (dit jaar eigenlijk maar drie weken) krijgen wij de tijd om ons voor te bereiden op de komst van Jezus en de deur van ons hart wagenwijd voor Hem open te zetten. De vraag die het evangelie ons vandaag dan ook stelt is of wij -zoals Maria- “zwanger” willen worden van de Zoon van God. En vier weken vormen wel maar een korte zwangerschap, maar toch… er is veel mogelijk in die tijd!

Dierbare broeders en zusters, is het in jouw en mijn leven zichtbaar dat wij “in verwachting” zijn en dat wij hopen op “goed nieuws”, op blijde boodschap? Net zoals bij de ouders van dat kankerpatiëntje of bij het kind dat uitkijkt naar de komst van Sinterklaas, zou het toch ook aan ons moeten te zien zijn dat wij een sterke hoop in ons dragen en dat het wachten op Jezus een grote vreugde in ons teweeg brengt. Laat ons wachten alsjeblieft geen passief afwachten zijn, maar een actief verwachten. Een wachten dat ons de ogen opent voor de zorgen en vragen van de mensen om ons heen, ons wakker schudt en aandachtig maakt voor het (soms harde en uitzichtloze) levensverhaal van ieder van hen.08wl1130 Laten wij ons hart niet afschermen voor het grauwe, vertwijfelde gezicht van de arme, de dakloze, de migrant die om hulp vraagt. In het gelaat van een arme, zieke of gekwetste medemens komt Jezus ons tegemoet. In de mate dat we gespannen uitzien naar de komst van Jezus, kan de advent ons tot dragers maken van hoop en toekomst.

Ons leven is als een huis. Het mooiste venster bevindt zich op het dak. Als we dat venster open houden en het zicht op de hemel, op Diegene die ons overstijgt niet afsluiten, bestaat de kans dat we ontsnappen aan geestelijke verstikking en blinde zelfvoldaanheid, als individu en als gemeenschap.

De advent is hiertoe een uitnodiging en kans. Laten we zoals de psalmist het zo mooi zegt in deze advent “met heel ons hart uitkijken naar de Heer, meer dan wachters naar de ochtend, want bij Hem is liefde!”


Afdrukken E-mail