Preken 2017

Preek 27 augustus - Z.E.H. André Schaminée M.Afr.

Hebt U er zo vaak last van? Een hele bos sleutels in je broekzak? Dat geldt vooral voor heren natuurlijk, want de meeste dames doen die gewoon in de tas die ze bij zich dragen. En we kunnen echt niet buiten die sleutels, want hoe komen we anders ons afgesloten huis binnen of starten we de auto? Ik weet wel, dat je tegenwoordig ook meer en meer met een code via een appje op je smartphone of een plastic kaartje je deur kunt open maken. Maar ook dat zijn sleutels in een moderne vorm! Ook in ons taalgebruik maken we dankbaar gebruik van dit woord. Belangrijke en invloedrijke mensen worden vaak sleutelfiguren genoemd. We zeggen b.v. dat zo-en-zo een sleutelfiguur is of is geweest in de voortdurende kabinetsformatie, of in het recente succes van de Oranje voetbaldames bij het behalen van de Europese titel! En als we een of ander probleem willen oplossen, dan gaan we wat aan het defecte apparaatje sleutelen. Natuurlijk moet een sleutel wel passen in het slot! Iedere sleutel heeft daardoor een eigen identiteit, en men wordt altijd geadviseerd ergens wel een reservesleutel te hebben voor het geval dat de sleutel in gebruik verloren raakt of onbruikbaar geworden is.

key 2148476 1920Ook in het evangelie van vandaag speelt de sleutel een heel belangrijke rol. Jezus is in gesprek met zijn leerlingen en vraagt hen op de man af, “wie denken jullie dat ik ben?” Petrus geeft meteen het goede antwoord: “je bent de Messias, de Zoon van de Levende God”. Ja, ja, mooi gezegd! Maar hoe weet hij dat? Is hij dan zo knap en geleerd? De evangelist Mattheus vindt het in ieder geval belangrijk genoeg om te benadrukken dat het goede antwoord op de vraag van Jezus eigenlijk helemaal niet van Petrus zelf kwam, maar hem ingegeven en geopenbaard was door God zelf! In feite, enkele verzen later in dit evangelie komen we te weten dat, hoewel Petrus inderdaad het juiste antwoord had gegeven, hij echter in de verste verte niet had begrepen wat dat eigenlijk betekende. Hij zag Jezus voornamelijk als een politieke Messias, die de gehate Romeinen wel snel het land uit zou jagen. Jezus corrigeerde hem en zei dat hij niet dat type Messias was, maar een Messias, die veel zou moeten lijden en zelfs ter dood zou worden gebracht, maar na drie dagen zou verrijzen. Dat zinde Petrus helemaal niet en hij protesteerde heftig: “nee, nee. absoluut niet, Heer, dat mag en zal niet gebeuren”, waarop Jezus tegen hem zei: “Petrus, maak dat je wegkomt, je staat me in de weg bij het uitvoeren van mijn roeping. Je bent een struikelblok voor mij!”.

Maar het evangelie van vandaag gaat niet zo ver en beperkt zich tot het eerste deel van wat er zich tussen Jezus en Petrus afspeelde. Na het juiste antwoord van Petrus over wie Jezus eigenlijk is, zegt Jezus tegen hem: “gelukkig ben je Petrus, en jij bent de rots waarop ik mijn Kerk zal bouwen. Ik geef je de sleutels van het Koninkrijk van de Hemel, en al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn”. Apostel Petrus

Ik bewonder vooral het grote vertrouwen dat Jezus heeft in Petrus, want dat was me toch een wispelturig iemand! Petrus is de man die, zoals juist verteld, niet wide dat Jezus lijden zou. En nog veel later in het evangelieverhaal horen we dat hij Jezus na diens arrestatie zelfs zal verloochenen, “nee, ik ken die man niet”. Maar na de gebeurtenissen van de Goede Week en met de komst van de Heilige Geest over de Apostlen, zal diezelfde Petrus totaal getransformeerd worden in een enthousiaste apostel en prediker, een ware getuige van Jezus de Messias, maar dan in de juiste betekenis van het woord. Hij is dan iemand die zich niet de mond laat snoeren door de Joodse authoriteiten wanneer ze hem verbieden door te gaan met verkondigen, en die daar voor uiteindelijk ook met zijn leven zal moeten betalen.

We weten natuurlijk dat het ambt van Petrus, als leider van de volgelingen van Jezus, na hem zal worden uitgeoefend door de Bisschop van Rome, dus vandaag de dag door Paus Franciscus. Maar il wil me niet hiertoe beperken, want ieder van ons is in feite geroepen om een sleutelfiguur te zijn van Gods liefde in deze wereld. Iedereen, zonder uitzondering, waar we ons ook bevinden en ongeacht onze leeftijd of afkomst. Ouders b.v. hebben de sleutel in handen om het geloof en Gods Woord, de Bijbel, voor hun kinderen te openen en aan hen door te geven. Ja, vaak moeten we misschien eerst een beetje sleutelen aan onze eigen opvattingen en levenswijze, voordat we die op een efficiente en overtuigende manier kunnen doorgeven. Leraren, opvoeders, ambtenaren, artsen, priesters, jeugdleiders, in feite letterlijk wij allemaal, worden door Jezus met dezelfde vraag geconfronteerd waar Petrus een antwoord op gaf: “wie zeg jij dat ik ben?” Dan moeten en mogen we ons niet verschuilen achter andermans opvattingen, afgezaagde antwoorden of mooi-klinkende theologische formuleringen, die we misschien zelf niet eens begrijpen. Ons antwoord moet persoonlijk zijn: wie zeg IK dat Jezus is? Wat betekent Hij voor MIJ? En als dat antwoord positief is, dan zullen ook wij gegandeerd Jezus tegen ons horen zeggen: “hier heb jij jouw sleutel, ga maar aan de slag, er is werk genoeg, ook op JOU en met JOU wil ik de Kerk van vandaag verder opbouwen, en misschien zelfs hier en daar waar dat nodig in de steigers zetten en verbouwen”.  

Dit is een ware uitdaging, een dringende uitnodiging om in deze tijd, die gekenmerkt wordt door wat sommigen “geloofsverval” noemen, met nieuwe energie en ons gesterkt wetend door de kracht die de Heer ons geeft, het Koninkrijk van God meer en meer vorm en gestalte te geven in ons leven en in de plaatsen waar we wonen en werken.

Ik zou deze overweging niet beter kunnen afsluiten dan met de woorden van de tweede lezing van vandaag, woorden die Paulus schreef aan de Christenen van deze stad, Rome: “O, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!”

Afdrukken E-mail

Archief 2019