Preken 2017

Preek 23 juli - E.H. Kees van Duin - Diaken

wheat 2265552 640Een boer zaait op zijn veld, het zaad groeit en wordt een blond graanveld. Een vrouw kneedt het brooddeeg. Het lijken eenvoudige routines uit het dagelijkse leven van toen. Eigenlijk zò eenvoudig dat je versteld staat, en in de war wordt gebracht. Wie had gedacht dat het Rijk der Hemelen iets mysterieus zou zijn, wordt hier tot orde geroepen.
Het gaat gaat ons niét te boven. Immers, Jezus schildert ons een simpele God, een dichtbije God. Een God die aanwezig is in de kleine dingen, die wij juist zo banaal en zonder interesse vinden.
In het boek Wijsheid, in de eerste lezing dus, hoorden we over de houding van God gedurende heel de geschiedenis van Israël en vooral over Gods gematigdheid tegenover de vijanden van zijn volk.
God openbaart zich onpartijdig is en toont geduld. God blijft barmhartigheid aanbieden aan iedere zondaar. Alle kinderen van God kunnen hierin hoop vinden voor zichzelf, hoorden we in de laatste zinnen van de eerste lezing.
In het evangelie wil Jezus onze zintuigen aanscherpen om ons te laten zien hoeveel ons leven al ruimte biedt aan het toekomstige Koninkrijk. Zonder onze roze bril op te zetten, zien we dat het kaf opschiet tussen het koren… en dat dàt precies is wat in de kerkgemeenschap en in ons hart plaats vindt. Is het -zoals ik afgelopen week ergens las- dat, als je een een emmer schoon water en een emmer vies water bij elkaar gooit, je alleen maar vies water hebt?
In het evangelie gaat deze vergelijking niet op: het koren en het onkruid blijven naast elkaar opgroeien. 
Waarom zou Jezus zijn leerlingen zulke parabels vertellen? Zonder een bedoeling zouden ze zinloos kunnen zijn. Zegt Hij iets nieuws? Nee evenmin.
We horen in de psalm van vandaag :”Gij zijt immers goed en genadig, Heer, barmhartig voor elk die U aanroept. Luister dan, Heer naar mijn bidden.”  Het is in elk geval duidelijk dat het niet aan òns toekomt het onkruid te verdelgen, we zouden wel eens riskeren de tarwe eveneens te vernietigen. Dat, waar Jezus op zinspeelt is de bekering en de barmhartigheid, die ons hart vruchtbaar maken voor een goede oogst. Een kerk van zuiveren, een bijna sektarische kerk is een verleiding die al vroeg ontstond binnen de gemeenschap rondom Christus. Van het evangelie van Lucas (Lc.9, 54) weten wij dat Jakobus en Johannes het vuur uit de hemel wilden roepen om de ongastvrije Samaritanen te vernietigen.
En ook vandaag veronderstelt de parabel iets soortgelijks: “Wilt ge dan, dat we het onkruid bijeengaren?”
En “Nee”, zegt Jezus, “Neen, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt”. De boer wil vooral het goede graan behouden en hij verzet zich tegen het initiatief van zijn dienaars, omdat Hij aan de tarwe alle kans wil geven. Zoals de dienaren vooral zijn getroffen door het welig tierende onkruid, is de landbouwer getroffen door het veelbelovende graan.
Het is niet aan ons te oordelen en te pretenderen dat we alles kunnen opsplitsen in twee categorieën, het goede en het kwade, in waarheid en dwaling. Een dwaalleer kan iets van waarheid in zich hebben en de goede leer kan sporen van dwaling met zich mee dragen. Het klinkt tweeslachtig, maar dat is het speelveld van de vrijheid, voor ons christenen: en het een moeilijke taak onderscheid te maken. De parabel is dus een les van geduld voor iedereen, die zich verwondert over de traagheid van Gods gerechtigheid en zijn mildheid tegenover de trouwelozen.
Waarom zouden we anderen oordelen als we onze tijd nuttiger kunnen besteden om zelf vruchten te dragen. En de parabel van de vrouw die het deeg kneedt?  Beseffen dat een kerk is als gist in het meel en dat betekent voor ons geduld betrachten. Dus geen kerk van zuiveren die voortijdig de mensen sorteert en een scheidslijn tussen hen trekt.
Natuurlijk moet je het kwade haten, maar altijd met liefde voor de personen. tree 338211 640
Geef de kleine kiem - verloren in het veld -  in deze wereld dus - de kans te groeien, beetje bij beetje, tot de geweldige boom van het koninkrijk, vol van gekwetter van de vogels. Amen

Afdrukken E-mail