Preken 2017

Preek 5 maart - Z.E.H. Bisschop Antoon Hurkmans, rector Friezenkerk - (Samenvatting)

Op de eerste zondag van de vasten ontmoeten we Jezus in de woestijn waar Hij de beproevingen van de Duivel weerstaat. JezuswoestijnAdam en Eva daarentegen konden aan de verleiding van de Duivel in het paradijs niet weerstaan. Zo verteld ons de eerste lezing. Zij waren ongehoorzaam aan God. De zonde en de dood deden hun intrede in de wereld. Jezus kwam om voor ons de duivel te weerstaan en om op het kruis de macht van de zonden en de dood, die in Adam en Eva ons allen treft, te breken. We zijn duidelijk op weg naar Pasen. Christus, de nieuwe Adam die aan God gehoorzaam is tot in de dood, staat op uit de dood met een verheerlijkt lichaam.
Hij staat op als de eerste onder vele broeders. Paulus zei het in de Tweede lezing: in Adam vonden alle de dood, maar in Christus is voor hen die geloven de weg naar het eeuwig leven geopend. De vastentijd wil ons helpen om ons los te maken van het kwaad en van de verleidingen. De beproevingen van Adam en Eva zijn de onzen. Wij willen alles weten om daardoor alles in de macht te hebben. We accepteren maar moeilijk grenzen. De duivel nodigt uit tot ongehoorzaamheid aan God. Hij verleidt door het kwaad niet als kwaad voor te stellen. Hij verleidt door ons gouden bergen te beloven. Jezus wijst de weg naar het leven. Geef God de eerste plaats. Wees in alles, ook als je niet alles begrijpt, gehoorzaam aan God. Wees trouw aan God, kies voor de weg van het goede, zweer het kwaad af en je zult leven. Het kwaad, de zonde brengt de dood. Een leven in gehoorzaamheid aan God met Christus brengt het leven.
downloadHet valt op dat Paus Franciscus veel spreekt over de duivel en over de zonden.
Dit, terwijl hier in onze westerse Kerk eerder nog maar weinig over de duivel en de zonden gesproken wordt. Hangt dit samen met het feit dat wij in het westen onbewust eerder kiezen voor een gemakkelijk christendom? Mooie liturgie die het leven opfleurt? Paus Franciscus lijkt niet te kunnen instemmen met een zekere onoprechtheid die daar in opgesloten kan zitten. Christen zijn is niet te rijmen met de zonden. Hij laat zich kennen als radicaal en tegelijk eindeloos barmhartig. Voor ieder is er toekomst.
Dankzij de grote liefde van Christus, een liefde tot de dood op het kruis. Die liefde vraagt om bekering, om het zich afwenden van het kwaad. Dan brengt deze liefde nieuw leven, hier op aarde en tot over de dood in de hemel. Leven met Christus. In de paasnacht herinneren wij onze doop. Met Adam zijn wij gestorven en met Christus zijn we opgestaan uit de dood en leven wij een nieuw leven. Veertig dagen zijn ons gegeven om ons af te wenden van de verleidingen van de duivel, van de zonden en om ons te ontrukken aan de dood.

Afdrukken E-mail