Preken 2017

Preek 26 februari - E.H. Roderick van Attekum

Goede mensen,

rode potloodIn Nederland is de verkiezingsstrijd losgebarsten. Alle politieke partijen hebben ondertussen hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vanavond vindt het eerste tv-debat met de lijsttrekkers plaats. Iedere partij heeft zo zijn eigen ideeën over waarin geïnvesteerd moet worden. De crisis is voorbij, de economie groeit, bezuinigen hoeft niet meer: er kan weer geld worden uitgegeven. De ene partij zet in op de zorg, de ander op het onderwijs. Veiligheid is bij iedereen een issue geworden en sommige partijen willen weer terug naar een pensioensleeftijd van 65 jaar.

Investeren. Dat kun je het thema noemen van de lezingen van deze dag. God wordt door Jezus gepresenteerd als een grote investeerder, een investeerder in de schepping wel te verstaan. Jezus verwoordt Gods zorg voor plant en dier. God voedt bv. de vogels en lelies laat Hij schitteren door hun schoonheid. Maar dat blijkt uiteindelijk niet de grootste investering van God te zijn. Dé investering van God is de mens. Naar de mensheid gaat de meeste zorg uit. Deze is het hoogtepunt van Gods creatie, datgene waarin God het meest geïnvesteerd heeft. ‘Zijn jullie niet meer waard dan de vogels?’, vraagt Jezus zich immers hardop af.
Jezus opent vandaag de ogen van zijn omstanders. Zij mogen tot de ontdekking komen hoe kostbaar zij zijn in Gods ogen. Hoe bijzonder het überhaupt is om te mogen leven, om te bestaan op een aardbol, die wij niet zelf gemaakt hebben.

jesajaHoe waardevol U en ik zijn voor onze God, wordt nog kernachtiger geformuleerd bij Jesaja in de eerste lezing. Je zou het de kernzin in het Boek van Jesaja kunnen noemen. Het is immers een hoopvolle zin, een krachtig geloofsgetuigenis, gericht aan mensen die leefden in verdrukking. God zegt juist op dat crisismoment via Jesaja: ‘En ook al zou een moeder haar kind vergeten, neen, Ik vergeet u nooit!’ Gods verbondenheid en zorg voor zijn mensen is zo groot, dat daar blijkbaar niets tussen kan komen.

God heeft dus flink in ons geïnvesteerd en Hij blijft dat van harte doen. En wat doen wij? Er alleen passief van genieten – van onze talenten, vaardigheden, gezondheid –  of er ook actief mee aan de slag gaan? Dat laatste wordt door Jezus vandaag aanbevolen. Aan het begin van het Evangelie daagt Jezus ons uit om een keuze te maken. Een belangrijke keuze, een levenskeuze tussen wat de wereld ons te bieden heeft en dat wat God ons te bieden heeft. In Jezus taalgebruik luidt het: ‘God of de mammon? Het goddelijke of het wereldse?’
Nog anders gezegd: Kies je voor God, datgene wat God dierbaar is, wat Hem en zijn beminde mensheid groter maakt in de wereld? Of kies je wat werelds is, tijdelijk, sensationeel? Of om het wat gechargeerd met politieke programmapunten te formuleren: Ligt als partij je zorg bij de opgroeiende jeugd, bij hardwerkende ouders en zieke ouderen, of bij het 130 km/u rijden in heel Nederland? Kortom, waarin wil jij investeren?  

Als het aan Jezus ligt kiezen we voor het goddelijke, voor datgene wat God dierbaar is: de mens. Aan ons zo de taak om de zorg die God heeft voor plant, dier en mens een gezicht te geven op de aarde. Een investeren door een helpende hand te bieden, een luisterend oor, een troostend woord en vergevend gebaar.

Tot slot, bij die ‘liefdesinvestering in anderen’ mogen we best verder gaan dan alleen familie, vrienden of de mensen uit de straat. Het beeld van Jesaja spreekt immers niet over een groep mensen, maar over alle wereldbewoners: ‘En ook al zou een moeder haar kind vergeten, neen, Ik vergeet u nooit.’ Heeft iedere mens niet een moeder? Kent U een mens, die zonder moeder op deze wereld is gebedgekomen? God wil dus verbonden zijn met alle mensen. God doet dus niet aan grenzen dichtgooien, afzondering, uitsluiting of voorkeusbehandeling. Termen als dé vluchteling of dé moslim kent God niet. Voor Hem hoort ieder bij een en dezelfde categorie: bij de mensheid. Een mensheid waarin God flink heeft geïnvesteerd, waarmee Hij graag zijn liefde blijft delen.

Mogen wij als christenen ons deze zondag aangesproken voelen door Gods verbondenheid met alle mensen. Mogen wij zelf – geïnspireerd door de heilige Geest – investeren in elkaar. Amen.

Afdrukken E-mail