Preken 2017

Preek 22 januari - E.H. Wouter de Paepe

Door omstandigheden deze week slechts een schets van de uiteindelijke preek.....

img022

De eerste leerlingen worden twee aan twee geroepen. Zo wordt vanaf het begin duidelijk dat Jezus een gemeenschap om zich heen verzameld.
Niet een individualistische weg, zoals bij veel moderne zinzoekers en mindfulness, maar een weg van gemeenschap.
Gemeenschap rond Christus. Rijk der hemelen is dat: gemeenschap in Gods liefde rond de centrale persoon van Christus.
De kerk is de afdeling op aarde daarvan. Niet: mens pakt boek en gaat daar wat van vinden, bijbel als persoonlijke handleiding, maar deel worden van een gemeenschap die door Christus begonnen is. En met alle activiteiten en plaatsen en mensen blijft de navolging van die ene persoon centraal staan. En niet alleen als voorbeeld, maar ook een die nu nog door zijn geest levend aanwezig is en zijn gemeenschap leidt.

Als Paulus aan de christenen in Korinte schrijft, staat die gemeenschap daar onder druk. Er zijn partijschappen ontstaan: Apollos, Paulus, Kefas (Petrus). En in zijn oproep tot herstel van eenheid wijst hij precies naar datgene wat hen tot eenheid brengt: “Ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus”. 1Kor 1,9: “God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus”.

Paulus zegt het heel letterlijk: “Is Christus in stukken verdeeld”. Want de kerk is het lichaam van Christus, geleid door zijn geest, opgebouwd tot sacramenteel teken. Geen discussie van geleerden over tekstuitleg, maar het verscheuren van een lichaam. Week van Gebed van de Eenheid klinken deze woorden des te indringender: Calvijn, Luther, Zwingli, Remonstrant en Baptist, Piusbroederschap of evangelisch, groepen genoeg. En dus alle reden om te bidden voor eenheid.

We vieren eucharistie. Dat is precies ook de ontmoeting met Hem. Het bouwt ons op tot zijn lichaam. Laten we dan ook steeds proberen rond hem in eenheid en eensgezindheid te leven.

Afdrukken E-mail

Archief 2019