Voorbereiding op het Heilig Vormsel

Heilig VormselUw kind laten Vormen? Ouders denken makkelijk, daar mogen ze later zelf voor kiezen. Dit lijkt heel aannemelijk. Is dat wel zo? Alles wat het geloof raakt is inderdaad persoonlijk, maar tegelijk is het te omvattend, te groots voor een mens alleen. Ieder van ons heeft de gemeenschap nodig. In het geloof dragen mensen elkaar. Mag je als ouders zo gemakkelijk alles op de schouders van je kind leggen? Dit is heel individualistisch gedacht. Maar alles wat grote waarde heeft in het leven is juist datgene wat de gemeenschap als een schat met zich meedraagt en doorgeeft. Wij als kerk dragen het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest met ons mee. Dit geloof is ons door de traditie doorgegeven. Het is een kracht. In het sacrament van het Vormsel ontvangt de vormeling de kracht van de Heilige Geest om vol vertrouwen in het leven te staan. De Heilige Geest verlicht ook ons verstand, om goede keuzes te maken. De Heilige Geest verbindt. Maakt één wat is verdeeld. De Heilige Geest geneest en helpt in alles. Het sacrament van het Vormsel is iets waarvoor je mag kiezen, maar het is ook een keuze om in deemoed de rijkdom die de Kerk mag uitdelen te ontvangen. Er is meer tussen hemel en aarde, er is meer dan we kunnen bedenken. Laat de uitnodiging voor het sacrament van het Vormsel voor u de gelegenheid zijn om uw opgroeiende kinderen te laten delen in de rijkdom van onze gemeenschap.

In het najaar zal er vanuit de Friezenkerk een voorbereiding op het heilig Vormsel van start gaan.
Het toedienen van het heilig Vormsel staat gepland op 28 april 2019.
Kinderen vanaf 11 jaar kunnen zich opgeven.
Hun ouders worden verwacht op 3 november om 11.00 uur in de Friezenkerk.
Wie geïnteresseerd is wordt verzocht om contact op te nemen met
rector bisschop Antoon Hurkmans via het e-mailadres   ahurkmans@bisdomdenbosch.nl.

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)