Oktober 2015

LIDUINAKOOR - Den Haag - ZINGT IN ROME

liduinakoor Den Haag sep2015Resize
Het Liduinakoor zal van 30 oktober tot 4 november 2015 in Rome zijn. Het koor zal in de St. Pieterbasiliek op de vooravond van Allerheiligen de H. Mis zingen. Op Allerheiligen zelf zingt het koor in de Friezenkerk. Met medereizigers mee geteld, zal de groep uit zo’n 40 personen bestaan. De muzikale leiding is in handen van 2 dirigenten. Ed Catijn heeft de algemene directie. Arent te Kloese is aangetrokken voor het gregoriaanse gedeelte. Johan Groen gaat mee als organist.

Het ligt in het voornemen op Allerzielen, 2 november, een korte plechtigheid te hebben in de kerk van de Campo Santo dei Teutonici e dei Flamminghi, een eeuwenoud kerkhof uit de 15e eeuw waar een aantal beroemde Nederlanders begraven ligt. Enkele belangrijke geestelijken zijn:  Mgr. Dr. H.J.A.M. Schaepman (overleden 1903), kardinaal W.M. van Rossum, (eerste Nederlandse kardinaal sinds de Reformatie, overleden in 1932), en Mgr. Olav Smit (kanunnik van de St.Pieterbasiliek en bisschop troonassistent bij de pausen Pius XII en Johannes XXIII, overleden in 1972). Ook de eerste Nederlandse gezant bij de Heilige Stoel sinds 1871, Dr. L.H.W. Regout ligt er begraven. In 1871 (de val van de Kerkelijke Staat, Garibaldi) werden de diplomatieke banden met het Vaticaan verbroken. Vanwege de Eerste Wereldoorlog  herstelde de Nederlandse regering de betrekkingen met het Vaticaan. De eerste gezant werd Regout, die helaas zeer kort na zijn benoeming in 1915 overleed.

Deze koorreis naar Rome past in de stil gehouden viering van 100 jaar St.Liduinaparochie. Helaas is de St. Liduinakerk in 2008 gesloten. De St. Liduinaparochie is toen opgegaan in de Driekoningenparochie, die op zijn beurt dit jaar onderdeel is geworden van de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee. Het Liduinakoor probeert de herinnering aan deze belangrijke parochie van het  Bezuidenhout levend te houden. Ook in Schiedam werd in dit 100-jarig bestaan acte de présence gegeven. Dit jaar vond weer voor het eerst sinds 125 jaar vanuit de St. Liduinabasiliek te Schiedam een processie door de straten van Schiedam plaats. Aan die processie hebben mensen uit Den Haag, sommigen in functie, deelgenomen.

Het Liduinakoor zingt de 1e zondag van de maand in de Marlotkerk. Een aantal keren per jaar gaat Mgr. Karel Kasteel voor  in deze kerk. Mgr. Kasteel, de hoogste Nederlandse functionaris in het Vaticaan, vertelde dat hij nog gedoopt is in de grote St.Liduinakerk in Den Haag. Zijn ouders zijn ook begraven in de Campo Teutonico. Zijn vader was Dr. Piet Kasteel, tijdens WO II gouverneur van Curaçao en nadien ambassadeur, in 1966 bij de H. Stoel, overleden in 2003 op 102-jarige leeftijd.

Het Liduinakoor kent een historie van 100 jaar. De huidige samenstelling is van 20 jaar geleden. Dat feest is in mei gevierd onder meer met een concert tezamen met het orkest ACcordes.
De repetities zijn dinsdagavond om 19.45 uur in de Marlotkerk, Bloklandenplein 15, Den Haag
Informatie : Jeannette Doll,  tel. 070 - 383 8614 of      jeannettedoll@hotmail.com

Jeannette DollAfdrukken E-mail