Kort verslag Vesperviering Hemelvaart van de Heer

Al heeft de Kerk in Italië het feest van Hemelvaart verplaatst naar de zondag daarna, als Nederlandse geloofsgemeenschap in Rome hechten we er aan om op “onze” Hemelvaartsdag (donderdag) een Viering in de Friezenkerk te verzorgen.
Al vele jaren is dit een vesperdienst in het avonduur.
Op het pleintje voor de kerk verzamelen zich tegen 7 uur p.m. een twintigtal belangstellenden.

01
02
03
Aangevuld met enkelen, die  al onder aan de Heilige Trap staan te wachten, zal het aantal deelnemers ruim 25 worden, onder wie zelfs twee jonge Amerikanen uit Alaska! Een Eucharistieviering van Duitse pelgrims met kardinaal Sarah als voorganger, om 6 uur begonnen, loopt aardig uit, zodat de dienst pas verlaat kan worden aangevangen.

Voor de Vesperdienst begint gaan allen, die goed ter been zijn, over de straat naar de ingang van de heilige Trap.

07
Daar wordt een korte uitleg gegeven: de ‘opstijging’ in stilte van de trap wil er aan herinneren dat we met Christus ‘omhoog moeten gaan’ om ‘de dingen van boven te zoeken, waar Christus zetelt aan Gods rechterhand’ (Kol 3,1). Boven aangekomen neemt ieder plaats in de koorbanken van de kerk.

11
12
De Viering schrijdt voor zoals iedere Vesperviering met gezang, gebed, schriftlezing en voorbeden. Allen luisteren we geboeid naar de overweging van pater André Schaminée, Witte pater, verbonden aan het hoofdbestuur van zijn orde, die hij houdt naar aanleiding van de Nieuw Testamentische schrifttekst uit de Eerste brief van Petrus.

08
De schriftlezing las René de Zoete, een pelgrim uit Soest, een aantal dagen met zijn vrouw in Rome, vanaf zijn plaats in de koorbank. 09
We mogen ons verheugen, dat Renée en Joan Rijks enkele weken in Italië zijn. Renée was vele jaren voorzitter van de oecumenische werkgroep. Zij neemt de Voorbeden vanaf haar plaats voor haar rekening.

14
Ieder kan voor een eigen intentie bidden, maar slechts een enkeling maakt daar gebruik van. Juist deze dagen heeft Sander Evers, organist-zanger van de Friezenkerk bezoek van ouders en zus. Hun aanwezigheid zorgt ervoor de zang krachtig wordt ingezet.

15
Op het orgel is er de ondersteuning van pater Pierre-Paul Walraet.

10
Na de klank van ‘Mijn schild ende betrouwe’ begeven de meesten zich naar de Titus Brandsmazaal, waar een kop koffie staat te wachten en levendig wordt nagepraat. Helaas moet pater André zich al meteen na de Viering huiswaarts spoeden om aan een bijeenkomst in zijn communiteit deel te nemen.                                            tb.

21
23
25
27
28
29
30

Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Kerk der Friezen.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)