December 2015

De Steungroep Oecumene van de Friezenkerk herdenkt Leideke Galema (Vrouwe van Bethanië)

die op 14 december is overleden. Ze bereikte de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Leideke Galema Vredesweek2013
oecumenieZij kwam in 1961 naar Rome om daar het oecumenische werk te ondersteunen en in het bijzonder een informatie punt te vormen voor niet-katholieke bezoekers en persoonlijk rondleidingen te verzorgen om zo de oecumene te bevorderen en daarom later ook bezoekers te huisvesten in het Lay-Centrum. Haar nadruk lag altijd op het gemeenschappelijk christelijk bezit en met name om de boodschap van een kunstwerk te verstaan. In die 40 jaar gaven ze huisvesting aan meer dan 20.000 gasten en gingen ze (samen met Josefa Koet) op pad met zo’n 90.000 bezoekers.

Vanaf het begin van de FriezenKerk in 1989 heeft zij de Oecumenische activiteiten verzorgd, op verzoek van, en in samenwerking met Mons. Martinus Muskens, de eerste Rector van de kerk.

Bij haar vertrek uit Rome in maart 2001, nam zij het initiatief tot de oprichting van de Steungroep Oecumene bij de Friezenkerk. Het was haar vurige wens dat op deze manier de oecumenische activiteiten, zoals die in de statuten zijn vastgelegd, door zouden gaan.
Op afstand vanuit Nederland heeft ze ons daar steeds bij ondersteund.


In september 2014 was ze zelf nog aanwezig bij onze Vredesmaaltijd in de Friezenkerk. Een heel bijzondere vrouw is heen gegaan met altijd aandacht en interesse voor de mens. We zijn blij dat we haar gekend hebben en dankbaar voor wat ze voor ons en de Friezenkerk gedaan heeft.    Joan  RijksAfdrukken E-mail