December 2015

IN MEMORIAM LEIDEKE GALEMA

img002
* 24 september 1919  te Den Haag                      † 14 december 2015 te Arnhem

In Huize Insula Dei te Arnhem overleed op de avond van 14 december j.l. Leideke Galema. De hoge leeftijd van 96 jaar mocht zij bereiken. Een oude bekende van de Nederlands gemeenschap in Rome is heengegaan. Leideke was lid van een religieuze gemeenschap, de Vrouwen van Bethanië. Zij kwam naar Rome in 1961 om haar medewerking te verlenen aan de staf van Foyer Unitas. Het was juist de tijd van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie. Paus Johannes XXIII had waarnemers (observers) van andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen uitgenodigd om aan het Concilie deel te nemen. De ontvangst van de oecumenische waarnemers (en hun echtgenoten) werd aan Foyer Unitas toevertrouwd. Met hart en ziel hebben de Vrouwen van Bethanië, in nauwe samenwerking met  het Secretariaat (later Raad) voor de Eenheid, zich aan deze taak gewijd. Wekelijks organiseerden de Vrouwen van Bethanië een sessie voor de officiële oecumenische observers, waar “periti” van het concilie “briefings”  gaven. Deze bijeenkomsten, gehouden in het Engels en in andere modern talen, in tegenstelling tot de voertaal op het Concilie (latijn), werden zo populair dat  na korte tijd ook concilievaders begonnen deel te nemen. Je kunt haast zeggen: enkele van de conciliedokumenten kwamen hier tot stand! Onder de “periti” die hun “briefing” presenteerden, en die in de Foyer Unitas logeerden, bevond zich ook Prof. Joseph Ratzinger….. Niet alleen gastvrij onderdak verleenden ze,  maar organiseerden ook tochten door Rome ter bezichtiging van de stad, veel meer dan alleen maar siteseeing! De diepe, spirituele betekenis van monumenten, kerken, etc.  werd uitgelegd.  Na het Concilie is deze taak nog lang doorgegaan. De Foyer Unitas was gevestigd in een palazzo van de familie Doria Pamphilj aan het Piazza Navona. Talloze oecumenische ontmoetingen zijn er gehouden, alles steeds tot in de puntjes georganiseerd. Met Jozefa Koet (overleden 13 oktober 2003) maakte Leideke tot 1992 deel uit van de staf van de Foyer. In dat jaar kwam er een nieuwe opzet en kon het werk overgedragen worden. Daarna stond hun gastvrije huis nog lang open, totdat beiden in 2001 naar Nederland zijn teruggekeerd.

Inmiddels was er  en nieuwe uitdaging gekomen. Door de inspanningen van Mgr. Martinus Muskens, in die tijd rector van het Nederlands College, kon in 1989 de Friezenkerk door de Nederlandse geloofsgemeenschap in gebruik genomen worden. Leideke was er vanaf het begin bij betrokken. Vele vrienden uit andere kerken heeft zij met de Friezenkerk in contact kunnen brengen, waardoor ook niet-katholieken in deze Nederlandse geloofsplek in Rome een thuis hebben gevonden. Lang, tot haar vertrek naar Nederland, maakte zij deel uit van het Bestuur van het Willibrordcentrum en heeft in dit bestuur steeds de oecumene behartigd. Zo was zij in 1998 met rector Rud Smit actief betrokken bij het verwelkomen van de delegatie van de Samen-op-Weg-kerken, naar Rome gekomen voor geloofsgesprek met het  Vaticaan.

We blijven Leideke herinneren als een bezielende, enthousiasmerende vrouw, die heel wat op gang heeft gebracht en voor alles ook practische oplossingen wist te bedenken. Haar diepste motivatie bij wat zij deed, was de het woord van Christus tijdens het laatste Avondmaal: Mogen allen één zijn. Haar activiteiten werden gedragen door de geest van gebed: het was de Heer, die het tot stand bracht! Alles wat zij deed verrichtte zij in teamverband, wat in 1996 tot uiting kwam in het boek VUURHAARD VAN EENHEID, Vrouwen van Bethanië en oecumene in Rome, door haar, samen met Jozefa Koet en Marion van Assendelft geschreven. Kardinaal Jan Willebrands, toen President em. van de Pauselijke Raad tot bevordering van de Eenheid der Christenen,  schreef het voorwoord.
            
Moge zij bij de Heer, Herder van de ene kudde,  in diens eeuwige woning haar thuis vinden,
                                                             
TBr.