December 2015

Kerstsamenzang

img008

img009Mevr. Claudia C. de Regt, voorzitter Nederlands-Italiaanse vereniging

Namens de Nederlands- Italiaanse Vereniging en de Friezenkerk wil ik iedereen van harte welkom heten.
 
Het is een traditie dat we het Verenigingsjaar afsluiten met een Kerstsamenzang om in de Kerststemming te komen. Vorig jaar zat ons oudste lid, mevr. Signorelli van Ree nog tussen ons. Zij heeft toen zo genoten en is helaas kort na Kerstmis overleden. Een speciale gedachte aan een lid die heel trouw naar onze traditionele activiteiten kwam.
 
Graag wil ik onze erevoorzitter, Z. Exc. Ambassadeur bij het Quirinaal, Joep Wijnands hartelijk danken voor de financiële bijdrage voor de Kerstborrel die na afloop zal plaats vinden in de Titus Brandsmazaal.  Het is een traditie geworden dat een ambassadeur over Vrede spreekt tijdens de Kerstzang, dit jaar zal onze erevoorzitter dit doen. Alvast hartelijk dank hiervoor.
 
Ook wil ik iedereen bedanken die deze Kerstsamenzang mogelijk heeft gemaakt. In het bijzonder:
 
- DE ORGANIST – Daniel
- DE DIRIGENT – Pater Tiemen Brouwer
- HET KOOR
- Het kinderkoor en de dirigent Zr. Maria ter Nood
- Degenen die de KERK hebben versierd
- Henriette en Yvonne die vandaag de Kerstborrel hebben klaargemaakt
- Teresa die foto’s maakt
- PATER TIEMEN BROUWER en de Friezenkerk voor de gastvrijheid.
 
Ik nodig U uit om met volle borst mee te zingen.  
U wordt na afloop beloond met warme chocolade melk,
glühwein en lekkere Kerst specialiteiten.
 
Veel zang plezier en namens het Bestuur van de Nederlandse Italiaanse Vereniging in Rome wens ik u allen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

img007
img001
img002
img004
img005
Na de openingszang:  Wij komen tezamen...  worden de twee adventskaarsen aangestoken door een van de kinderen

img010
Samenzang: 't Is geboren het God'lijk Kind !

Koor- en samenzang:  Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer !
img011
Samenzang: Tu scendi dalle stelle,  Re del cielo, e vieni iin una

Het Kerstverhaal wordt gelezen en de kinderen leggen het Kindje in de kribbe

img012  img013
img014
img015
img016
En de kinderen zingen: Midden in de winternacht - Kling klokje en Eer zij God.

img017
img018
img020Z. Exc. Joep Wijnands spreekt een woord over  "Vrede op aarde"   klik hier voor de tekst.....

img019Orgel en fluitspel

img028
img029
img026
Na koor en samenzang van: I God restyou merry, gentlemen, Let nothing you dismay,
Stille nacht, Heilige nacht

Wordt het gedicht "De nacht loopt ten einde van Huub Oosterhuis.     voorgedragen door:  Marius de Gaay Fortman

img021
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!
Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn heiland is,
Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster.
Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, want uw verlossing is nabij.
Wanneer de zee bespringt uw land, en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
Ziet naar de boom die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit.
Een twijgje, weerloos en ontdaan, zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet Emmanuël.
Die naam zal ons ten leven zijn, een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad, dat uw Verlosser binnengaat.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!


Na de samenzang van: 
De herdertjes lagen bij nachten en het afsluitend woord van de rector
img023

was er de collecte voor de zwervers en daklozen die aankloppen bij onze zusters-buren onder aan de trap.

Afsluitende zang door allen:
We wish you a merry Christmas  (3 x)
and a happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin:
We wish you a merry Christmas
and a happy New Year.

Na de Kerstsamenzang volgt een Feestelijk Samenzijn in de Titus Brandsmazaal

img024
img025
img031
img032
img033

img034
Ondersteun onze Nederlandse kerk in Rome, op de grens van het Vaticaan door donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk.  Klik op onderstaande banner. . . . .

vriendworden2

   

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)
favicon