Weekwoord van de rector 2018

16 december - Christus onze Verlosser

De verlossing die Jezus brengt is voor iedere mens het aanbod van een weg die ten leven leidt. Als mens krijgen wij de kans in Christus te worden wie wij zijn. Christus wil ons het leven geven, maar Hij laat de mens vrij het aan te nemen en het te realiseren. Het is een levenslange weg. Wanneer we ons binden aan Christus kunnen we met zijn hulp een steeds meer oprecht, zuiverder en heelmakend leven leiden. Tegelijk blijft ieder mens tekort schieten. Hij moet leven in een wereld die getekend is door de zonden en ook hij zélf is er door aangetast. Het egoïsme, zo zegt men wel eens, blijft een mens parten spelen tot een uur na zijn dood. Toch is de mens geroepen heilig te worden. Daarin mag je groeien. Allereerst door de goddelijke deugden geloof, hoop en liefde op te nemen. Het geloof is een gave. Je kunt erom vragen. Het geloof is een kracht, het is een wijze van de mens en van de wereld waarnemen. Door het geloof leren we God kennen. Wat Hij voor ons doet. Door gelovig deel te nemen aan het kerkelijk leven groeien we in geloof, in hoop en liefde. De hoop houdt in ons het verlangen levend om eens tot de volheid van het leven te komen, hier op aarde maar uiteindelijk in de hemel; dat te verkrijgen wat God voor zijn uitverkorenen heeft weggelegd. De liefde komt van God en verbindt met God. We weten hoe mooi een leven is dat gedragen wordt door de liefde. Zo een leven kan schitteren als een licht in de nacht. In Jezus is de liefde mens geworden. Door zijn leven laat Hij andere mensen delen in zijn leven. Hij trekt hen binnen in de band die Hij heeft met de Vader, Hij geeft hen de Heilige Geest die de liefde doet uitstromen naar de anderen. Het Kerstfeest geeft als in een blik alles te zien wat Jezus bewerkt in de wereld. Als christenen gedenken we welke schatten van leven ons zijn toevertrouwd en waartoe wij nu en alle dagen van ons leven geroepen zijn. We mogen worden wie we zijn: kind van God.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)