Weekwoord van de rector 2018

2 december - Wachten

Wij kennen verschillende ervaringen van wachten. Met de kinderen, de kleinkinderen wachten we op Sinterklaas. Gewoon leuk. Een feest met tradities en veel herinneringen. Soms moeten we lang en geduldig wachten met een zieke die niet genezen kan op het uur dat hij of zij geroepen wordt door de Heer. Dit kan slopend zijn. De pijn van het afscheid nemen, het zien van het lijden, de strijd om het te accepteren en dan als alles gezegd is en aanvaard is komt de tijd van samen de stilte te kunnen verdragen. Stil zijn bij het geheim van het leven. Je wordt geboren en eens komt het uur van sterven. Als je mag geloven is het sterven een geboren worden in de hemel. Van de heiligen vieren wij de sterfdag omdat wij die zien als de dag van hun binnengaan in het Rijk van God. Het mooiste wachten is het wachten van jonge ouders op de geboorte van een kind. In de tijd dat een vrouw in verwachting is kan er van alles gebeuren, het blijft spannend. Maar als een kind geboren is is er een grote vreugde. Het leven, de wereld wordt nieuw. Wij vieren de Advent. Vier weken die voorafgaan aan het Kerstfeest. Het is een tijd van wachten. Jezus komt. In de liturgie verwijst de Kerk naar de drie manieren waarop Jezus komt. De eerste zondag sluit aan bij het feest van Christus Koning. Jezus zal komen op het einde van de tijd. Dan zal alles zijn voltooiing bereiken. Dit wachten draagt heel het christelijk leven. Wij leven in afwachting: ‘Tot dat Hij komt.’ Maar even goed blijven we Zijn komen op de aarde als een kind in de kribbe op herdersvelden in Bethlehem verwachten. Het feest van Kerstmis blijft actueel omdat het ons het geheim van de menswording van God laat opnemen. Wij aanvaarden nu het kind in de kribbe en willen met dit kind de weg door het leven gaan. De derde wijze waarop wij Jezus komen vieren is ons het meest vertrouwd. In de H. Eucharistie komt Jezus onder ons. Hij kom om ons te voeden met zijn Woord, om ons te voeden met zijn Lichaam en Bloed. Jezus verzekerde zijn apostelen: ‘Ik ben met u, alle dagen van uw leven.’ Wij beginnen de Advent. Met de profeten, met Maria en Jozef, wachten wij op de geboorte van Jezus. Wij willen dieper doordringen in dit geheim. Dit om ook beter onze eigen levensweg te gaan. Om voor onze kinderen en voor onze medemensen te kunnen getuigen van ons diepe geloof in het leven.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)