Weekwoord van de rector 2018

18 november - Angst

Angst

Angst, ieder van ons weet wel wat het is. Het hoort bij ons menselijk leven. In eens kan angst in ons opkomen. Als je terecht komt in een gevaarlijke situatie; wanneer je wacht op een uitslag van de doktor; in tijden dat je problemen hebt in je intiemste relatie; of gewoon wanneer je kijkt naar een oorlogsfilm. Gevaar van binnenuit of van buitenaf roept angst op. Vaak echter is angstig zijn heel onlogisch. Vaak is het moeilijk een reden aan te wijzen. Mensen kunnen zich angstig maken om zaken die nooit gebeuren. Angst komt in ons leven binnen zo gauw we geboren zijn en we slaan bewuste en onbewuste ervaringen van angst in ons op vanaf onze vroegste kinderjaren. Die angst lijkt aan te sluiten bij de grote angststromen die er zijn in de cultuur waarin we leven. Een mensenleven staat nooit op zich. Zoals we geloof en geluk meekrijgen uit alles om ons heen, zo krijgen we ook ongeloof en angst mee. Naar gelang onze persoonlijke ervaringen gaan bepaalde angsten domineren. We slaan angst niet alleen op in de geest, maar ook in het lichaam. Men spreekt dan van goed of niet goed thuis zijn in je lichaam. Het is gekoppeld aan de banden die we hadden en hebben met onze ouders. Ook mensen die in onze opvoeding een grote rol hebben gespeeld kleuren onze emoties. Onze vreugde en onze angst. Heel gevoelig zijn de lichamelijke relaties. Die kunnen leiden tot vertrouwen hebben, maar zij kunnen ook diep angstig maken. Opvoeden is een opgave met grote verantwoordelijkheid. Ook het geloof kan angstig maken. Vroeger waren er predikanten die een grote groep mensen in de greep kregen en deze als het ware in al hun kwetsbaarheid een tijd lang boven het vuur van de hel hielden. Ze boezemden angst in. Een diep drama van angst en vernietiging is er voor al die mensen die getroffen zijn door het seksueel misbruik in en buiten de kerk. Dat vraagt volop onze aandacht. Het thema angst past bij deze tijd van het jaar. Het wordt vroeg donker. Lange avonden wachten ons. Zij kunnen ons vreugde en intimiteit geven, maar zij kunnen ons ook zwaarmoedig en angstig maken. Vooral mensen die alleen zijn kunnen extra kwetsbaar zijn. Hoe met angst om te gaan? Iets voor het volgende ‘Woord van de Week’. Maar ondertussen kunnen we achtzaam omgaan met de kwetsbare mensen in onze buurt. Toon eerlijke interesse en geef oprechte aandacht aan mensen, die niet perse tot uw kring horen, maar die dit nodig hebben.

Bisschop Hurkmans
Rector van de Friezenkerk in Rome

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)