Weekwoord van de rector 2018

28 oktober - Huwelijk V

De viering van het sacrament van het huwelijk

Een huwelijksviering in de kerk vraagt om een voorbereiding. Allereerst moet nagegaan worden of er een juist verstaan van het huwelijk aanwezig is. Je dient vrij te zijn om te kunnen trouwen. Het is nodig dat je open staat voor het ontvangen van nieuw leven. Je dient te beseffen dat je een verbintenis in liefde aangaat en dus voor het leven. Ook is het nodig te verstaan wat een kerkelijk huwelijk is. Het is een sacrament. Een teken dat liefde heil laat zien en tot liefde, tot heil brengt. Zoals Christus zich aan de Kerk heeft gegeven en door de Kerk heil en liefde laat zien en bewerkt, zo geven man en vrouw zich aan elkaar en laten zij heil en liefde zien en bewerken zij heil en liefde. Het is een teken in dienst van de Kerk en de samenleving.

De viering van het huwelijk vindt normaal plaats in het kader van de Eucharistie. Daarmee is duidelijk dat zij, zoals Christus Zich aan de Kerk geeft, zich op die wijze aan elkaar geven. Het huwelijk staat niet op zich. Het vindt plaats in de kerk. En het heeft een binding met Christus en Zijn Kerk die in de geloofsgemeenschap aanwezig is. Man en vrouw dienen elkaar het sacrament toe in aanwezigheid van getuigen. Namens de Kerk is er een priester of diaken, de kerkelijke getuige, die ook het huwelijk inzegent. De man en de vrouw geven elkaar hun jawoord. Ze beloven elkaar trouw te blijven. Zij drukken samen uit open te staan voor het leven dat God hen geven wil. Zij drukken officieel uit verantwoordelijk te willen zijn voor elkaar in verbondenheid met Christus de Kerk en met de Samenleving. De Kerk en de samenleving mag op hen rekenen. In de viering steken man en vrouw bij elkaar een huwelijksring aan de hand. Vaak nemen zij deel aan de kelkcommunie om de band met Christus aan te geven. Bij Maria steekt men vaak de huwelijkskaars aan. Maria is de eerste gelovigen die zichzelf totaal en vrij ter beschikking stelde tot het plan dat God met haar had. Het huwelijkspaar treedt met het aansteken van een kaars in het spoor van Maria.

Zij treden bewust samen in het huwelijk. De daarbij horende verantwoordelijkheden nemen ze op zich. Tegelijk drukken ze uit hun huwelijksleven als een teken en instrument van heil telkens uit Gods hand te mogen en willen ontvangen. Door hun huwelijk stellen zij hun leven ook in dienst van de Kerk en de samenleving.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)