Weekwoord van de rector 2018

7 oktober - Huwelijk II

Liefde die volwassen is

Verliefdheid kan geen basis zijn voor een huwelijk. Wel blijft de verliefdheid een bron. De genade van het begin. Het is goed steeds naar dit begin terug te gaan. Dit begin in herinnering te houden. Trouwen doe je echter het beste op basis van een volwassen geworden liefde. Een volwassen liefde heeft een aantal kenmerken. Liefde is gekoppeld aan vrijheid. Iedere vorm van dwang, van binnenuit of van buitenaf, hoort niet bij de liefde. Een persoon dient op een volwassen manier zich in vrijheid met de ander te verbinden. Vrijheid is een goed fundament onder een leven dat je met elkaar gaat delen. Die moet je ook als een kracht inbouwen in je leven. Een tweede aspect van een volwassen liefde is dat het niet iets voorbijgaand is, maar voor altijd. Wanneer je jezelf geestelijk en lichamelijk totaal geeft aan elkaar hoort daar bij dat dit voor altijd moet zijn. Een mens is te groot, te kostbaar om die in te wisselen voor een ander. Als je de ‘heiligheid’ van je persoon totaal met elkaar deelt moet dit je ook ‘heilig’ zijn. (Dit is een basisprincipe en daarmee is nog niet alles gezegd over een echtscheiding.) Weer een ander kenmerk van echte en volwassen liefde is dat zij samengaat met verantwoordelijkheid nemen voor elkaars leven. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit naar eventuele kinderen, naar elkaars families, naar de Kerk en naar de samenleving. Je kunt niet met zijn met tweeën leven, altijd is er ook die bredere kring. Een aspect wat niet ongenoemd mag blijven is dat de liefde op zich volwassen moet zijn. Een beginnende liefde heeft vaak nog iets egoïstisch in zich. Die zoekt naar genot. Zoekt naar het eigen voordeel. Een liefde die groeit naar volwassenheid is gericht op de ander. Die wil zich geven. Die staat open voor het leven. Het openstaan voor het krijgen van kinderen hoort bij het huwelijk. Binnen deze samenhang kun je ook begrijpen dat die liefde om zuiverheid vraagt. In onze tijd waarin seksualiteit los gemaakt wordt van het huwelijk is seksualiteit vaak ook een puur genotsmiddel. Dit is niet de eigenlijke zin daarvan. Het kan tot grote schade leiden. Wil de seksualiteit een uitdrukking zijn van volwassen liefde dan dient zij zuiver te zijn. Zuiver leven is in onze tijd niet vanzelfsprekend, maar men kan zich die levenswijze altijd weer opnieuw eigen maken. Verliefdheid doet de hemel open gaan, een volwassen liefde is een rustig pad naar de hemel.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)