Weekwoord van de rector 2018

23 septeber - De wijdingsplechtigheid

Iedere wijding wordt toegediend tijdens de viering van de Eucharistie. Bij een bisschopswijding leest men in het begin de benoemingsbrief van de paus voor. In deze viering is een bisschop die wijdt en zijn er twee bisschoppen medewijdend. Bij een diaken- en priesterwijding presenteert men de kandidaten na de dienst van het Woord aan de wijdende bisschop. Hij vraagt aan degene die de kandidaten presenteert of hij weet of zij dit waardig zijn. In zijn antwoord geeft hij aan dat mensen die hen gevormd hebben en mensen uit de geloofsgemeenschap een goed getuigenis over hen hebben afgelegd. Dan houdt de bisschop zijn preek. Na de preek komt de directe voorbereiding op de wijding. Het aanvaarden van de celibataire levensstijl, het opnemen van het herderlijk dienstwerk en gehoorzaamheid beloven aan de bisschop en aan zijn opvolgers. De kern van de wijding bestaat uit drie elementen: handoplegging, gebed  en zalving. Als eerste verenigt heel de aanwezige geloofsgemeenschap zich op uitnodiging van de bisschop in een intens gebed. Men zingt, bidt de litanie van alle heiligen. Men smeekt dat ook de hemelse Kerk mee bidt. De kandidaten liggen hierbij plat ter aarde. Een van de meest intense gebedshoudingen. Na dit gebed wijdt de bisschop iedere wijdeling door hem in stilte de handen op te leggen. De andere bisschoppen en aanwezige priesters leggen ook de handen op. Dit is echter niet een medewijden, zoals bij de bisschopswijding, maar hierdoor neemt men de nieuwe wijdelingen op in het priestercollege. Bij een diakenwijding blijft die handoplegging door anderen dan de bisschop achterwege. Na de handoplegging volgt het wijdingsgebed. Dit vindt zijn vervulling in de zalving van de handen. Bij een bisschop wordt het hoofd gezalfd. Hierna zijn er verklarende riten. De bisschop, de priester en de diaken worden ieder op een eigen wijze bekleed met hun ambtsgewaad wat hoort bij zijn dienstwerk. De diaken ontvangt het Evangeliarium. Hij moet in woord en daad het Evangelie verkondigen. De priester ontvangt van het volk de hostieschaal met brood en de kelk met wijn. Hij draagt te midden van het volk de Eucharistie op tot heil van allen. Na de begeleidende rite sluit de bisschop de wijding af met de vredeswens aan de gewijde personen te geven. De priesters brengen die groet ook aan de priesters die gewijd zijn. De diakens geven aan de nieuw gewijde diakens de vredesgroet. Die heeft tevens het opnemen van de pasgewijden in het college van diakens. Uit deze korte beschrijving blijkt dat de viering van een wijding heel inhoudsvol is. Het is daarom aan te bevelen aan de gelovigen zo'n wijding een keer mee te vieren. In Rome zijn er ruime mogelijkheden. Hierdoor wordt al wat hierover te zeggen valt meer vlees en bloed. Je begrijpt het niet alleen, maar je kunt dan met hart en ziel geloven in het wijdingsambt en er makkelijker de vruchten van plukken. 
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)