Weekwoord van de rector 2018

9 september - De roeping tot het gewijde ambt

Niemand kan zich een gewijd ambt zelf verwerven. Tot het bisschop, priester of diaken zijn word je door God geroepen. De roeping is meestal een persoonlijke weg. Het kan op heel verschillende manieren beginnen. Iemand is graag in de kerk. Iemand anders leest graag in de Bijbel en voelt zich heel bijzonder aangetrokken tot de roepingsverhalen. Weer een ander leest het leven van een grote heilige uit de geschiedenis van de Kerk. Nog een ander laat zich inspireren door een priester die heel sociaal aan het werk is. Soms spreekt men er in het gezin over. Op een bijzondere manier geraakt worden. Daar begint het mee. Dit kan leiden tot het aangaan van een persoonlijke band met God. In gebed, in denken, in lezen en in het deelnemen aan het kerkelijk leven kan die band zijn uitdrukking vinden. Mensen kunnen het heel lang voor zich houden. Soms laten ze het los. Anderen willen het loslaten, maar het lukt hen niet. Op een bepaald moment ben je er aan toe erover te spreken met iemand van de Kerk, vaak met een priester. Die zal luisteren, tijd nemen, soms iets te lezen aanraden en met je onderscheiden om wat voor een roeping het zou kunnen gaan. Werken als leek in de Kerk of juist in de samenleving? Je thuis vinden in een bisdom of in een klooster? Als je denkt geroepen te zijn voor een wijding moet je bij de persoon die daarvoor verantwoordelijk is in een bisdom of in een klooster gaan praten. Jouw unieke band met Christus, met God blijft de basis. Om te zien of het een authentieke roeping is blijft een langere tijd een open vraag. Tijdens een vormingstijd op weg naar het gewijde ambt wordt je roeping gevormd en getoetst. Stap voor stap. In de Wijding vindt de bevestiging van je roeping plaats. God roept je tot een dienstwerk in de Kerk en geeft je daartoe in de wijding de bijzondere bijstand van de H. Geest en de nodige volmachten om in en namens de Kerk, met Christus die het hoofd is van de Kerk, Gods roeping vorm te geven.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)