Weekwoord van de rector 2018

26 augustus - God, Jezus roept mensen in hun dienst

In het Oude Testament vindt men vele roepingsverhalen. God neemt profeten, koningen en priesters in zijn dienst. God handelt met medewerking van mensen in de geschiedenis. Hij laat de mensen niet alleen. Hij gaat met hen de weg door het leven en door de geschiedenis. Vaak door middel van mannen en vrouwen die God roept in zijn dienst. Hij zondert hen af, bereidt hen voor en vraagt van hen volharding en gehoorzaamheid. We kennen Mozes en Aaron, Elia en Jeremiah, Ruth en Debora, Elisabeth en Maria, Saul en David en nog vele anderen. Vaak zijn ze trouw, maar soms ook ontrouw. Vaak heeft een roeping iets van een uitverkiezing, maar het kan ook een zware last zijn alleen tegenover het volk te staan dat God in de steek liet, om toch Gods wil te blijven verkondigen. In het Nieuwe Testament betrekt Jezus eveneens mannen en vrouwen in zijn dienstwerk. Plechtig stelt Hij, in de traditie staande van het Oude Verbond en verwijzend naar de twaalf stammen, 12 apostelen aan die Hij betrekt in zijn dienstwerk. Het rijk van God te verkondigen, zieken te genezen en duivels uit te drijven. Hij bereidt hen ook voor op de toekomst. Bij het laatste avondmaal en tijdens zijn verschijningen na zijn dood geeft Hij aan de twaalf de opdracht het werk van God dat in zijn verrijzenis zijn voltooiing bereikt in en met de Kerk voort te zetten in de wereld. God blijft mensen uitnodigen, door de verkondiging van de apostelen, om zich te bekeren en te leven met God. God blijft mensen nieuw leven te geven door hen in de doop, bediend door de apostelen, met Christus te doen sterven en verrijzen. God blijft mensen sterken door hen in het Vormsel, bediend door de apostelen, de heilige Geest te doen ontvangen. God blijft mensen verlossen van zonden en dood en nieuw leven geven tot in de hemel door in de Eucharistie, bediend door de apostelen, Christus zijn sterven en verrijzen voor ons opnieuw tegenwoordig te stellen in een gemeenschap die aards en tegelijk hemels is. God blijft bezig de Kerk, als volk van God, herders te geven als opvolgers van de apostelen, door in het sacrament van de wijding, bediend door de apostelen, aan mannen de handen op te leggen en door over hen te bidden om de gave van de heilige Geest. De apostelen blijven in Christus’ Naam zijn verlossingswerk voortzetten. Dit krijgt door de tijden heen zijn continuïteit in het wijdingssacrament.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)