Weekwoord van de rector 2018

19 augustus - Het Priesterschap

Het priesterschap komt voor in alle godsdiensten en ook in het Oude Testament. Daar gaat het vooral om het gunstig stemmen van God, van de Goden. In Jezus Christus vinden we de vervulling van alle offers en van het priesterschap. In de Kerk geloven wij dat Hij de enige Hogepriester is. Dat Hij zelf het enige offer is. Alle priesterschap is sinds Christus een priester zijn in Hem. Het is Christus die doopt, het is Christus die zich offert op het altaar, het is Christus die zonden vergeeft. De priesters oefenen hun ambt uit in Christus’ Naam. In de Eucharistie vieren wij het laatste avondmaal. Jezus geeft, na de gebeden gezegd te hebben, het brood en de wijn, het geofferde Lichaam van Hem, aan de apostelen. In de Eucharistie neemt de priester, om naar Christus te verwijzen, de plaats van Christus in. In Zijn Naam deelt hij, na de gebeden gezegd te hebben, brood en wijn, het geofferde lichaam van de Heer, aan de gelovigen uit. Zijn priesterschap is altijd verwijzing naar Christus. De Kerk, de organisatie met het bestuur, de priesters en de gelovigen, zijn het Lichaam van Christus. Om dit steeds weer opnieuw in waarheid te worden laat de Kerk zich vernieuwen en opbouwen door Christus in het vieren van de sacramenten. Het priesterschap heeft de dienende taak om Christus op een bijzondere manier tegenwoordig te stellen. Het priesterschap helpt de gelovigen om met Christus te leven en om Hem in hun omgeving tot leven te laten komen. Het wezenlijk verbonden zijn met Christus is een fundamenteel aspect van het priesterschap.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)