Weekwoord van de rector 2018

12 augustus - Sacramenten in dienst van de samenleving en van de Kerk

In de RK Kerk hebben we zeven sacramenten. Over vijf ervan heb ik u het een en ander ter overweging voorgehouden. Nu kom ik te spreken over twee sacramenten die gelovigen ontvangen om hun dienst in de gemeenschap van de kerk en van de samenleving te kunnen vervullen. Toch heeft het niet alleen met de Kerk of de samenleving te maken. Ook hebben deze sacramenten alles te maken met de heiliging van de betreffende personen. Priesters stellen zich, omdat God hen daartoe roept, in dienst van de Kerk, maar deze dienst biedt hen tegelijk de weg naar persoonlijke heiliging. Als dit niet zo zou zijn zou men de mens instrumentaliseren, gebruiken, al zij het voor een goed doel. Mensen gebruiken kan nooit de bedoeling zijn. Het zou tegen de waardigheid van de mens ingaan. De persoon is om het zo te zeggen ‘heilig’. Dit geldt ook voor mensen die de roeping hebben zich in het huwelijk aan elkaar weg te schenken en zich daarmee in dienst stellen voor de uitbouw van Gods scheppingsplan en van de Kerk in de wereld. In het zichzelf wegschenken hervindt de gehuwde zichzelf op een hoger niveau in een gemeenschap van broeders en zusters die de weg gaan naar een vol leven tot voorbij de dood. Met het aangeven van dit beginsel van in dienst treden in het gezin, in de samenleving en van de Kerk, dat tegelijk een weg is naar persoonlijke heiliging geef ik een fundamenteel beginsel aan van de nog te bespreken sacramenten, het priesterschap en het huwelijk, die gericht zijn op de te vervullen taken in de gemeenschap van Kerk en samenleving.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)