Weekwoord van de rector 2018

29 juli - Hoe te leven in de laatste fase van je leven

Het is belangrijk angst te overwinnen. Als die je te veel parten speelt moet je eraan werken. Misschien heb je daar hulp bij nodig. Het is een misverstand om te denken dat ouder wordende mensen niets meer kunnen overwinnen.

Verder zal de ouder wordende mens realistisch in het leven proberen te staan. Durf te weten wat je kan overkomen. Aanvaard dit ook. Zie in het achteruitgaan van je levenskwaliteiten niet iets slechts. Alles wat je doormaakt is een weg.

Geef extra aandacht aan het gebed. Vraag aan God om Zijn wil te aanvaarden. Om de kracht als het nodig is met Christus te lijden. Vraag om steun, om licht op je weg. Kom thuis bij Maria en Jozef. Zij weten wat je nodig hebt. Maria is je moeder. Vergeet nooit om in alle omstandigheden dankbaar te zijn voor al het mooie dat je mocht ontvangen.

Ga zoals je bidt om met de mensen om je heen. Wees eerlijk en oprecht. Zeg wat je moeilijk valt, maar vergeet nooit dankbaar te zijn voor het goede.

Wanneer je nadenkt over de dood zou je de dood niet moeten voorstellen als een zwart gat waarin je valt, maar veel eerder als een deur naar de hemel. Sterven is de weg gaan naar het huis van de Vader. De dood is geen vijand. Franciscus, een van de grootste heiligen, sloot vriendschap met de dood. Hij noemde de dood: ‘mijn zuster dood.’

Jezus is mens geworden om de macht van de dood te breken. Hij heeft de dood vrij op zich genomen. Uit liefde voor ons droeg Hij onze pijn en onze schulden en gaf Hij Zijn leven voor ons. God deed Hem opstaan uit de dood opdat Hij daarin de eerste zou zijn onder vele broeders en zusters. Wij zijn in de doop al met Christus gestorven om met Hem te verrijzen.

Op het einde van ons leven sterven we. Geven we ons leven om het nieuw terug te krijgen; om thuis te komen in het huis van de Vader, in de nieuwe hemel in de nieuwe aarde.

Hoe iemand sterft weet niemand op voorhand. Mij lijkt het heel belangrijk het je niet alleen te laten overkomen, maar je ook voor te bereiden. Als dit kan met de hulp van anderen is het zoveel te mooier.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)