Weekwoord van de rector 2018

1 juli 2018 - Bekering

Bekering

Jezus kon moeilijke zaken op een diepzinnige wijze, goed verstaanbaar, aan de orde stellen in parabels. Kenmerkend voor de stijl van het spreken van Jezus. Een korte vertelling die de mens binnentrekt in een problematiek die ook de zijne is en waarop Jezus een uitweg biedt. Hij geeft aan wat te doen. Er is een prachtige parabel die de zonden, de oorsprong van de zonden, de weg naar bekering en de vergeving op een ontroerende manier weergeeft. Het gaat om de parabel die in het Lucasevangelie beschreven staat en als titel, De Verloren Zoon, draagt. U vindt hem in het Lucasevangelie, hoofdstuk 15, verzen 11 t/m 32. De zoon van een vader vraagt om zijn erfdeel. De Vader geeft het. U en ik, wij hebben van God veel gekregen en zijn vrij om ermee te doen wat we willen. De zoon verbrast zijn erfdeel in een losbandig leven. Ook wij kunnen verdwalen en foute wegen gaan. Verstrikt raken in het kwaad. Dit loopt nooit goed af. De zoon vervalt in armoede en heeft niet te eten. Als hoeder van varkens komt hij tot bezinning. Hij zegt bij zichzelf: ik heb gezondigd tegen mijn Vader en tegen de hemel. Hij betreurt zijn foute keuzes en zijn fout handelen in zijn leven. Hij voelt de diepe pijn daarover. Uiteindelijk komt hij tot een oplossing. Hij zegt tegen zichzelf: ik ga terug naar mijn Vader (God) en ik zal hem zeggen ‘Vader ik heb gezondigd tegen U en tegen de hemel, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Neem mij aan als uw knecht.’ Voor hij zijn vader bereikt heeft komt de Vader hem al tegemoet. Hij omarmt hem, zorgt voor een nieuw kleed en geeft hem een zegelring, die hem herstelt in al zijn bezittingen. Hij mag opnieuw ten volle zijn zoon zijn. De vreugde van de Vader is groter dan het verdriet van de zoon. Tegen zijn broer die het moeilijk verwerken kan zegt de Vader: er moet feest zijn, want uw broer was dood en leeft nu weer. De zonde ontneemt de mens zijn doel, zijn relaties, zet de mens op een weg naar de dood. De vergeving van zonden, waar het in het sacrament van verzoening om gaat, wist al het kwaad weg en herstelt de mens in zijn relatie met God en met de medemensen. Dit maakt het hem opnieuw mogelijk God boven alles te beminnen en zijn naasten als zichzelf. ’t Is de moeite waard om de parabel te lezen en je telkens af te vragen: wat wil Jezus doorheen deze parabel mij zeggen?
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)