Weekwoord van de rector 2018

13 mei 2018 - Eucharistie III

Eucharistie III

De Eucharistie is geen idee dat uit de jongste Kerk is opgekomen. Neen, de Eucharistie is door Jezus doelbewust aan de leerlingen gegeven om daarmee Zijn Kerk op te bouwen. De oorsprong van de Kerk en van de Eucharistie liggen bij Jezus zelf. En in de Eucharistie en in de Kerk wil Jezus zelf werkzaam in de wereld zijn.

Bij het laatste avondmaal heeft Jezus het brood in zijn handen genomen, het gebroken en tot zijn leerlingen gezegd: ‘neemt en eet allen hiervan, want dit is mijn lichaam dat ik voor jullie geef.’ Uit liefde geeft Jezus zijn leven op het kruis om hierdoor zijn lichaam de Kerk te laten delen in zijn leven. In de Eucharistie blijft Jezus zich op onbloedige wijze offeren en zichzelf in de gedaante van brood geven aan de gelovigen. Die door te eten van het brood zich een maken met Christus en samen met de gelovigen hierdoor Kerk worden. De Kerk is immers ook lichaam van Christus. Bij het laatste avondmaal nam Jezus, vooruitgrijpend op zijn sterven aan het kruis, de kelk met wijn in zijn handen, dankte God, en zei tot zijn leerlingen: neemt deze beker en drinkt allen daaruit want dit is mijn bloed dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden.’ Jezus’ kruisoffer, dat werkzaam aanwezig blijft in de Kerk, draagt de zonden uit de wereld en nodigt de gelovigen uit zich hierdoor in geloof vrij te laten maken van zonden en zich te verbinden met de Kerk, die het Lichaam van Christus is en om op die wijze eveneens een te zijn met Christus die zit aan de rechterhand van de Vader.  

Dat Jezus in de wereld de mensen door alle tijden heen wil blijven uitnodigen zich door Hem vrij te maken van zonden en zich te laten opnemen in de Kerk die aards en hemels is blijkt uit de woorden die Jezus als laatste zegt: ‘blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Hiermee zegt Jezus in dit sacrament wat ik jullie heb gegeven blijf Ik in de Kerk mijn verlossingswerk voortzetten. Jullie die deelnemen aan de Eucharistie geef ik de opdracht de Kerk te zijn voor zover deze in de wereld is. Maar Jezus zegt ook Ik ben en blijf het hart van de Kerk. Dit wil zeggen dat Jezus van de gelovigen vraagt dat zij in hun spreken, doen en laten zich als Kerk laten kennen als het Lichaam van Christus. Daarom is communiceren niet iets van gewoonte. Het is uitdrukking geven aan het nieuwe verbond van liefde. In de Communie geeft Jezus Zich in liefde aan ons en geven wij ons in liefde aan Hem. Dat tegelijk is jezelf geven in liefde aan de Kerk.

Uit deze fundamentele kernachtige gedachten blijkt hoezeer Jezus Christus, Eucharistie en Kerk een eenheid vormen, het is dan ook niet voor niets dat de Eucharistie het allerheiligst Sacrament wordt genoemd. Dat het liefdesleven dat van God uitgaat (God wordt mens, Jezus verenigt zicht met de mensen in de Eucharistie, de Eucharistische gemeenschap vormt zich als Lichaam van Christus, als Kerk) God voortzet met de gelovigen samen in de Kerk totdat eens alle mensen en al het zijn wordt samengebracht onder een houdt Jezus Christus. Hij blijft het hoofd van de Kerk waarvan de gedoopten het lichaam vormen
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)