Weekwoord van de rector 2018

29 april 2018 - Eucharistie I

Eucharistie I

Inleiding

Spreken over de Eucharistie kan op verschillende manieren. Je kunt uitleggen. Een aantal feiten voorhouden en de betekenis daarvan uitleggen. Hierbij kan de schrijver en de lezer op afstand blijven. Je kunt ook een poging doen om de Eucharistie te leren verstaan. Dit vraagt van de schrijver dat zijn leven verbonden is met de Eucharistie. De Eucharistie raakt zijn hart. Van de lezer vraagt men een openheid die verder gaat dan een intellectuele openheid. Hij staat ervoor open thuis te raken in de Eucharistie. De Eucharistie verstaan is thuis raken in de viering van dit Sacrament. Dit is telkens opnieuw een uniek gebeuren.  

Bisschop Leonard, emeritus van het bisdom Mechelen Brussel, schrijft in zijn boek Naar de kern van het christelijke geloof, uitgegeven bij Halewijn, te Antwerpen, in 2012, op blz. 29: ‘in de literatuur zijn de  evangelies uniek. Ze zijn ontstaan uit de overtuiging dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt en dat Hij doorheen de tijden leeft in de Kerk.’ Met deze zin duidt Leonard aan hoe je thuis kunt raken in de H. Schrift, in de Kerk en met name in het Sacrament van de H. Eucharistie. Jezus is er aanwezig.

Als kind, ik moet zo’n jaar of tien zijn geweest, ben ik diep geraakt door een preek van de eerste pastoor die ik in mijn leven heb meegemaakt. Het was een preek op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. Na de H. Mis gingen we in een processie met het Allerheiligste naar buiten en in de tuin van de Pastorie bij het rustaltaar was die voor mij zo belangrijke preek. Veel kan ik er mij niet van herinneren. Alle informatie, alle weetjes ben ik vergeten. De kern van die preek, de overtuiging waarmee de pastoor daarover sprak, is mij heel mijn leven bijgebleven. De pastoor gaf ons te verstaan dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de H. Eucharistie. Die overtuiging heeft hij in mijn kinderziel neergelegd.  

Het Tweede Vaticaans Concilie geeft bij die werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie een verrijkende uitleg. Jezus is op vier niveaus aanwezig in de Eucharistie. Hij is aanwezig in de verzamelde geloofsgemeenschap. Iedereen die gedoopt is, is tempel van de heilige Geest en samen vormen zij het lichaam van Christus. Jezus is werkelijk tegenwoordig in de verzamelde geloofsgemeenschap. Hij is eveneens op een oorspronkelijke manier aanwezig in de priester die de H. Mis celebreert. De kerk is het lichaam van Christus. Van dat lichaam blijft Jezus zelf het hoofd. De priester viert in Naam van Christus, het hoofd van de Kerk, de Eucharistie en stelt dus Christus op een eigen manier tegenwoordig. In de viering van de Eucharistie staan twee tafels centraal waaraan de gelovigen gevoed worden; waar ze als het ware Christus opnieuw in zich opnemen. Als eerste de tafel van het Woord: aan de ambo lezen we uit de H. Schrift. Met het Evangelie, zo mogen we dat verstaan, komt Jezus aan het woord. Jezus is werkelijk tegenwoordig in de Eucharistie door het Woord. De tweede tafel is het altaar: daar doen we wat Jezus ons vroeg te doen bij het laatste avondmaal, Hem gedenken met brood en wijn. Dit gedenken is veel meer dan terugdenken, het is Jezus tegenwoordig stellen. Jezus komt op het altaar werkelijk tegenwoordig wanneer wij Zijn offer op het kruis en in Zijn verrijzenis gedenken, wat wil zeggen: tegenwoordig stellen.  

Dit om te beginnen. Deze woorden schrijf ik voor de geloofsgemeenschap rond de Friezenkerk in Rome.
De verspreiding via internet zorgt ervoor dat het bij een breder publiek terecht kan komen.
Ook bij mensen die helemaal niet vertrouwd zijn met de geloofstaal.
Als zij opmerkingen of vragen hebben kunnen ze die mij voorleggen.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)