Weekwoord van de rector 2018

22 april 2018 - Het heilig sacrament van het Vormsel

Het Heilig Sacrament van het Vormsel

Dit sacrament vult het sacrament van de doop aan. Daarin ontvangt de vormeling de gaven van de heilige Geest.

Zoals alle sacramenten dat hebben heeft ook dit sacrament haar wortels in de H. Schrift. In het Oude Testament zien we dat koningen en profeten gezalfd worden voor hun dienstwerk te midden van het volk. Bij de doop van Jezus gaat de hemel open en komt op Hem de heilige Geest in de gedaante van een duif. Hij wordt: de Gezalfde, de Christus, genoemd. Op het Pinksterfeest komt de heilige Geest over de apostelen en over de jongste Kerk. Als de apostelen na Pinksteren op reis zijn ontmoeten ze christenen die gedoopt zijn, maar die nog niet de heilige Geest hebben ontvangen. Zij roepen hen samen, bidden, leggen hen de handen op en dan daalt de heilige Geest op hen neer. 

Als in de sport iemand zijn grote prestatie moet gaan leveren zien we vaak dat de ‘ster’ nog enkele aanwijzingen krijgt van de trainer en dan met een bevestigende tik op de schouder van de trainer aan de slag kan. Dit beeld past goed bij het Sacrament van het Vormsel. Jongeren die op de drempel staan om hun opdrachten in het leven op zich te nemen komen samen met hun familie in de Kerk waar de hoogste vertegenwoordiger van de gemeenschap, de bisschop, komt om met een goed woord, gebed en handoplegging de gaven van de heilige Geest af te smeken over de jongeren, opdat zij het leven aan kunnen. Zoals op het Pinksterfeest de heilige Geest neerdaalde op de apostelen en hun de moed gaf het Evangelie te verkondigen in heel de wereld, zo komt ook in het Vormsel de heilige Geest de jonge christenen sterken opdat zij de wereld aankunnen.

Wat gebeurt er in dit sacrament?  -het verdiept ons kind zijn van God; -het verenigt ons hechter met Christus; -het vermeerdert in ons de gave van de heilige Geest; -het vervolmaakt onze band met de Kerk; -het maakt ons tot dappere getuigen van het geloof in woord en daad.

Het verwondert mij telkens opnieuw dat in dit mooi en rijk Sacrament duidelijk wordt dat God ons alles, ja alles, geeft wat wij nodig hebben om gelukkig en goed te leven. Alleen, dit heeft met onze vrijheid te maken die we van God meegekregen hebben, is het nodig dat wij als mens zelf meewerken. Ieder blijft verantwoordelijk voor zijn/haar leven. God vraagt onze inzet. Iedere dag opnieuw vraagt Hij dat we ons afwenden van het kwaad en toewenden naar het goede. De Kerk, de ouders, zijn het naar de jongeren toe verplicht hen hierin voor te gaan en hen daarbij te helpen. Twee diepe levensinstellingen zouden ons mogen onderscheiden: -mensen zijn van gebed, opnemen wat God ons geeft; -mensen zijn die de naastenliefde dagelijks concreet weten uit te drukken in een christelijk leven, naast goede woorden ook goede daden. Als we sterk staan in het kleine, zal het grote, als dat ons gevraagd wordt, niet te zwaar zijn.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)