Weekwoord van de rector 2018

15 april 2018 - Het sacrament van de doop

Het sacrament van de doop

Wanneer ouders een kind krijgen zullen ze, kijkend naar hun kind, vaker tegen elkaar zeggen: ‘het is een wonder.’ Verwondering overheerst. In onze culturele omgeving zullen ze hun kind minder makkelijk een ‘godsgeschenk’ noemen. Langzaam ebt de verwondering weg. 

Velen jonge ouders raken meer en meer vervreemd van de cultuur waaruit zij zijn voortgekomen. Bovendien is het kerkelijk spreken niet meer in. Het kerkelijk leven wat eens algemeen aanvaard was lijkt vlug geschiedenis te worden. Die geschiedenis is weer heel interessant. Het kerkelijk spreken uitgedrukt in bouwwerken, in literatuur, in schilderijen en beelden, kan rekenen op grote belangstelling. Dan blijft het wel op afstand, het vraagt ook geen persoonlijk engagement. Wij, moderne mensen, laten ons in deze tijd niet zo makkelijk kennen en we binden ons niet makkelijk aan mensen en zeker niet aan instituten. 

Is dit erg? Mist de moderne mens hier iets mee? Laat ik proberen kort en bondig te vertellen wat het sacrament van de doop wil uitdrukken, dan mag u de gestelde vragen beantwoorden.

Ieder kind komt in een wereld waarin de macht van het kwaad zich doet gelden, maar waar ook veel goeds is. Ik geloof dat de persoon van Jezus Christus ons te verstaan heeft gegeven dat God het goede wil voor iedere mens. Verder geloof ik dat Jezus Christus de macht van het kwaad en de macht van de dood door zijn sterven aan het kruis heeft gebroken. Hij heeft door zijn verrijzenis de weg vrij gemaakt naar het leven, naar het volle geluk. Dit geluk mogen we kennen en smaken in deze wereld, maar het valt niet samen met deze wereld. Christelijk geloven wil zeggen je binden aan Jezus Christus om met Hem te weerstaan aan het kwaad en aan de dood en om met Hem ‘nieuw te leven.’ Dit geloven is niet alleen iets van ons verstand, van ons hart, maar het gaat heel de mens aan. In de sacramenten, door tekenen en riten, met water en olie en met begeleidende woorden wordt heel ons leven verbonden met Christus. De doop maakt een met Christus, met zijn verlossende dood op het kruis. De doop maakt ons los van de erfzonde (het kwaad waarin we delen als we deze wereld betreden), maakt los van onze persoonlijke zonden. De doop doet ons opstaan met de Heer tot een leven in liefde tot God en tot de naasten, tot een leven zonder einde. De doop maakt een met Christus en lijft je in in de Kerk van Christus gefundeerd op de Apostelen. In en met de Kerk kom je tot christelijk leven. De doop vraagt om geloof en de doop geeft geloof. Het is een verbond met God. Uniek. Met het overgieten van het water zegt de bedienaar: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de namen van de dopeling worden plechtig uitgesproken. Zo ontstaat een door en door persoonlijke band van liefde tussen God en die ene persoon. Drie begeleidende riten onderstrepen dat de doop veel meer is dan het vrij maken van de zonden. De zalving met het Chrisma wijst er naar dat de heilige Geest een kracht zal zijn voor de dopeling om gehoor te geven aan zijn missie om als christen getuigend te leven in de Kerk van Christus. Het bekleden met het doopkleed wil uitdrukken dat de dopeling een nieuw en genadevol leven binnen gaat. Met het ontsteken van de doopkaars drukken we uit dat de gedoopte mag staan in het Licht van Christus en dit Licht ook zelf mag doen stralen.

‘Het volk van Israël eerde God in de Tempel van Jeruzalem. Die Tempel is er niet meer, in haar plaats is de Kerk gekomen, die niet verbonden is aan een specifieke plaats. ‘Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden (Mt. 18,20).’ Die daar tot leven komt is de Geest van Christus; Hij woont in de woorden van de Heilige Geest en is tegenwoordig in de heilige symbolen, in de sacramenten. Hij woont in de harten van de gelovigen en spreekt uit hun mond in hun gebeden; Hij stuurt en geeft hun gaven: charismata, gewone en buitengewone gaven. Die zich toevertrouwt aan de Heilige Geest kan ook vandaag ware wonderen bewerken.’ (Vertaling van art. 128 uit de YOUCAT in de Italiaanse versie, dat als titel heeft: Wat betekent het dat de Kerk ‘de tempel van de Heilige Geest’ is?)
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)