Weekwoord van de rector 2018

25 maart 2018 - Stilte XIII - De Heilige week mag een stille week zijn

De Heilige week mag een stille week zijn

Vierde men in de oude Kerk, zoals wij dat nog steeds doen, Pasen iedere zondag, geleidelijk aan ontstond de behoefte dit feest eenmaal per jaar wat feestelijker te vieren. Van hieruit heeft het kerkelijk jaar zich ontwikkeld. In Jeruzalem hadden de christenen in de oude Kerk de gewoonte om de intocht van Jezus in Jeruzalem, zoals die in het Evangelie beschreven is, te vieren. Vanaf de olijfberg trokken zij naar de stad. De gelovigen zwaaiden met olijftakken of palmtakken in de hand. De kinderen trokken mee op en spreidden kleden uit. De bisschop, die de centrale plaats had in de processie, symboliseerde Christus. Gedurende de tocht werden er hymnen gezongen met als refrein ‘gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer.’ Toen deze intocht verbonden werd met het lezen van het lijdensverhaal werd de Goede week of ook wel de Heilige week geboren.

Wij staan aan het begin van de Heilige week. Het is een week die begint met Palmzondag en uitloopt op het Paasfeest. Het Pasen van de Heer (de doortocht van de Heer) begint op Witte Donderdag met de viering van het laatste Avondmaal, de instelling van de Eucharistie en van het priesterschap. De kernwoorden voor beide sacramenten zijn ‘blijf dit doen om mij te gedenken’. Op Goede vrijdag staat het, luisterend en biddend, gedenken, van het lijden centraal met daarnaast de kruisverering en de viering van de Communie. Zaterdag is de stille zaterdag. De stilte na het sterven van de Heer. Maar vooral de stilte van de ‘nederdaling ter helle’. Jezus gaat door alle lijden heen naar Adam en Eva om heel de Schepping te vernieuwen. Het is de dag van stilte bij de dood, de stilte bij het kwaad, de stilte van het wachten op het ongehoorde. God heeft de wereld geschapen en Hij heeft haar Herschapen. De mens die in de boeien van de dood gevangen was bevrijd. De stille zaterdag is de bron van het Halleluja van Pasen. De viering van het Pasen van de Heer is één viering. Dit vinden we terug in de liturgie. Bij de viering van het Laatste Avondmaal beginnen we met een kruisteken en pas na de viering van Pasen in de Paasnacht krijgen we de zegen. Deze ene viering beginnen en eindigen we zoals alle liturgische vieringen met een kruisteken en met de zegen aan het einde.

Het is mooi deze week te vieren. Zij draagt ons christelijk leven.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)