Weekwoord van de rector 2018

12 februari 2018 - Stilte VII - Jezus ging veertig dagen de stilte in

Jezus ging 40 dagen de woestijn in.

De Vasten staat voor de deur. Wij noemen hem ook de veertigdagentijd. In een van de prefaties, het gebed waarmee het Eucharistisch gebed begint, lezen we: ‘dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, een tijd van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren ( het H. Doopsel en de H. Eucharistie). Deze oefeningen houden ons dicht bij God. Op Aswoensdag ontvangen we het askruisje als teken van bekering. Ons afwenden van het kwaad, dat in ons is en overal om ons heen aanwezig is, en dat ons leven in de macht wil krijgen. Wij keren ons naar Christus die ons het volle leven geeft. Op de eerste zondag van de vasten lezen we het Evangelie dat verhaalt dat Jezus veertig dagen en nachten in de eenzaamheid en in de stilte de woestijn in trekt om te weerstaan aan de bekoringen van de duivel. Jezus geeft ons een voorbeeld. Altijd als wij toeleven naar de volheid van leven, bijvoorbeeld naar Pasen, dan tracht de duivel ons van de weg af te trekken. Hij zaait verdeeldheid, houdt de onwaarheid voor, hij houdt af van God.

In ons leven kunnen vormen van onoprechtheid zich nestelen. Die kunnen ons leven zelfs gaan domineren. We kunnen in de ban raken van het geld. Alles wordt daar ondergeschikt aan. We kunnen ons verliezen in het tonen van een spectaculair levensgedrag. Pure uiterlijkheid. We kunnen jagen naar macht en ons leven alleen daar op inzetten. Alle onmacht negeren. Hiermee doen we onszelf onrecht aan. We maken ons los van God, van onze medemensen en we leggen ons valse levensdoelen op. In de veertigdagentijd kunnen we ons bekeren. God wil dat wij leven in verbondenheid met Hem en dat wij er zijn voor onze naaste. Niet leven om onszelf op te blazen, maar leven om te dienen. Dit kan een hele opgave zijn. Het is niet makkelijk om aan de verleidingen te weerstaan. De beste weg is om niet te zondigen. Dit leg ik niet verder uit, dat is huiswerk voor u en voor mij.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiële bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)