Weekwoord van de rector 2018

15 januari 2018 - Stilte III - Woorden van leven worden geboren in de stilte

Woorden van leven worden geboren in stilte.

Met het vele lawaai om ons heen verandert onze taal. Zij kan makkelijk onderdeel worden van het lawaai. Men schreeuwt, dreigt, vernedert, scheldt. Soms lijkt het erop dat er alleen aandacht te krijgen is met luid roepen. Dit heeft zijn weerslag op de inhoud van de taal en op de wijze van communiceren. Niet zelden is er geen sprake van uitwisseling. Erg is dit, als dit doordringt tot in de politiek, tot in de maatschappelijke instellingen, tot in de Kerk.

Taal met inhoud, met schoonheid, met communicatieve kracht, die taal wordt geboren in de stilte. Stilte is niet niets. Stilte is de natuurlijke ruimte voor het mysterie van ons leven. Het wonder van de verschillende taalspelen die wij mogen gebruiken vragen van ons thuis te zijn in de stilte. De taal die scheppend is, die geneest, die steunt, die verder helpt, die liefde in zich draagt, is een taal die in stilte geboren wordt in een hart vol vrede. Dichters, rechters, priesters, minnaars spreken die verschillende taalvormen op een voorbeeldige wijze. Zij leven dan ook in een cultuur van rust en stilte. Soms in stil gebed. Het zou heilzaam zijn als politici, onderwijzers, handelaars, ouders, werkgevers en werknemers hen daarin zouden volgen.

Mensen die van tijd tot tijd stil zijn, zijn mensen die kunnen luisteren. Zij verstaan de kunst van geduldig bij de ander te zijn. Zij luisteren niet alleen met hun oren, maar ook met hun hart. Zij hebben een innerlijk leven ontwikkeld. Zij luisteren en verstaan de waarde van hetgeen gezegd wordt. Zij doen recht aan de personen met wie ze spreken, ook wanneer ze zelf een andere positie zouden innemen. Voor de toekomst van onze wereld is communicatie van belang. Maar wel communicatie die gedragen is door stilte. Om die stilte te verwerven is iedereen zelf verantwoordelijk. Het is zo eenvoudig. Dagelijks bewust een kwartier stil zijn. Grote mannen en vrouwen uit de geschiedenis zijn ons voorgegaan: Mozes, Jezus, Benedictus.
Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS.Michele e Magno
Borgo Santo Spirito 21/41
00193 Roma - Italia
Tel. +39 336 766 135
Fax +39 178 226 3757

Financiƫle bereikbaarheid
Bic BPCVIT2S
IBAN IT37G0521603225000000000993
(9 nullen achter elkaar!)
t.n.v. Stichting Willibrordcentrum
Bank: Credito Valtellinese (Artigiano)