11 Oktober - bezoek pelgrims aan de Santa Maria Maggiore en Friezenkerk

Op woensdag 11 oktober was er een Mariaviering in de kleine kapel rechts in de Santa Maria Maggiore.

Een twintigtal pelgrims, allen uit de stad Groningen, kwamen hier samen o.l.v. pastoor Jellema.

De groep liet een kaars achter, die tijdens de Viering werd ontstoken.
Het was de bedoeling dat de kaars naar de Friezenkerk zou gaan om daar verder te branden bij het Mariabeeld.

003
Inmiddels is de kaars in de Friezenkerk gekomen en brandt hij bij het Mariabeeld in het rechterzijschip.

004

Ook een 20 tal studenten o.l.v. Ton Cruijssen  van het Norbertuscollege uit Heeswijk Dinther bezochten de Friezenkerk op 11 oktober.
Bisschop Antoon Hurkmans, rector van de Friezenkerk, gaf hen uitleg over de kerk.

001
002

Afdrukken E-mail