OECUMENE:

oecumenieOp 9 maart is de eerste avond waarop in de Friezenkerk dit jaar een Oecumenisch gesprek zal plaatsvinden. Het vervolggesprek is op 23 maart. Op deze avonden willen we stilstaan bij de wijze waarop in de protestantse en katholieke traditie de vastentijd/lijdenstijd en Pasen gevierd wordt.
We gebruiken daarbij, om het gesprek op gang te brengen en inhoud te geven, liturgische teksten en Schriftlezingen uit de vastentijd en Paasnachtviering.
De rector zal als begeleider optreden, ook pater Tiemen Brouwer zal aanwezig zijn, om bij te dragen aan de continuïteit.
De avonden beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in de Titus Brandsmazaal van de Friezenkerk. In aansluiting op deze avonden willen wij een bezoek brengen aan de Synagoge in Rome om daar onze gezamenlijke wortels te vinden. De datum voor dit bezoek moet nog worden vastgesteld. U bent van harte uitgenodigd deze avonden mee te maken.

Afdrukken E-mail