Voces Caelestes in Friezenkerk

Genezingsconcert Voces Caelestes
‘Et Sanabat Omnes’
Donderdag 2 maart, 19.00 uur Friezenkerk te Rome.
Voces Caelestes in Willibrordusabdij 2017

Poster Voces Caelestes 2 3 2017 Programma 2 maart Friezenkerk


De gregoriaanse vrouwenschola Voces Caelestes uit Nijmegen brengt met Et Sanabat Omnes een bijzonder concert over genezing en troost. Het koor liet zich inspireren door de vele teksten uit het evangelie over de genezende kracht van geloven. De gregoriaanse gezangen vertellen over de helende kracht van geloof en vertrouwen en over wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Naast deze eeuwenoude gezangen klinken twee meerstemmige, speciaal voor het koor gecomponeerde gezangen. De zang wordt afgewisseld met hedendaagse gedichten over genezing, troost en nabijheid.  
 
Voces Caelestes, in 2010 opgericht door Hanneke van der Grinten, heeft zich gespecialiseerd in het zingen van het eeuwenoude muzikale erfgoed van het gregoriaans. Daarnaast verkent het koor ook nieuwe wegen. Zo telt elk programma ten minste één meerstemmig gezang, variërend van een nieuwe zetting van een gregoriaans gezang tot een geheel nieuwe, speciaal voor Voces Caelestes gemaakte compositie. Bovendien werkt het koor regelmatig samen met instrumentalisten en met andere (meerstemmige) koren. Het koor is niet kerk-gebonden en richt zich in de eerste plaats op het geven van concerten.
Voces Caelestes verzorgde diverse optredens in Nederland en Duitsland. Enkele hoogtepunten waren het Gregorianik Festival in Essen (Duitsland, 2013), het lustrumconcert ‘Een gregoriaanse pelgrimage’ in samenwerking met koperkwintet Per Sonare (2015) in Nijmegen en het Hieronymus Bosch-concert ‘De profundis ad lucem’ (2016) tijdens het Gregoriaans Festival in ‘s Hertogenbosch.
Voces Caelestes 2 maart 2017
 
IMG 0101 kopie
IMG 0103 kopie
Uitgebreidere toelichting concert.
Op veel plaatsen in het evangelie vinden we verhalen over Jezus die op wonderbaarlijke wijze mensen geneest. In het gezang ‘Multitudo Languentium’ hoort u: ‘Een menigte zieken kwam tot Hem, want er ging een kracht van Hem uit die allen genas.’ En in het alleluia-gezang klinkt voor de Heer een nieuw gezang, ‘want wonderen heeft Hij verricht’.
Maar het is moeilijk om vandaag de dag nog te geloven in wonderen. Onze kennis is toegenomen, we weten steeds meer, we vertrouwen op de ratio, de dokter, de wetenschap...... hoe kunnen we ook nu nog geraakt worden door deze gezangen? Wat hebben deze teksten ons nog te vertellen? Als een blinde man in de antifoon ‘Stans autem’ Jezus vraagt ‘Heer, maak dat ik zie’, antwoordt Jezus: ‘Zie op, je geloof heeft je genezen.’ Jezus geneest hem niet daadwerkelijk, maar de blinde is door zijn grote vertrouwen in staat gebleken zichzelf te genezen. Kennelijk is Jezus' nabijheid al genoeg om iets wezenlijks bij de ander teweeg te brengen. De zieke stelt zich open om van de ander te ontvangen en wordt beter. Misschien is het genezen hiermee niet zozeer een grote wonderdaad, maar veeleer een heel eenvoudig aanwezig-zijn voor een ander. Het bijstaan van een mens in nood. En in het gezang ‘Signa eos’ horen dat je niet Jezus zelf hoeft te zijn om anderen te genezen. Allen die zelf geraakt en bezield zijn, zijn in staat om dit uit te dragen naar anderen. In de tijd van Jezus nemen de apostelen hierbij een belangrijke plaats in: in het gezang ‘Convocatis Jesus’ roept Jezus hen bij zich en zendt hen uit om de mensen de hand op te leggen en te genezen.

Ook in de hymne ‘Exsultet gaudiis’ horen we hoe de apostelen opgeroepen worden de zieken te genezen.
In ‘Ecce vidimus eum’ zien we Jezus die aan het kruis hangt. Door zijn kruisdood wordt de wereld genezen van zonden. De hoogste zelfopoffering, het geven van je leven, om de ander beter te maken. Een daad van liefde die de kern is van waar het in dit concert om gaat: Wij hoeven niet aan het kruis te sterven om toch zorg en last van een ander weg te kunnen nemen: we kunnen een ander tot troost zijn door nabij te zijn, te luisteren en te bemoedigen.
Je hart openstellen om door een ander bezield te raken, is ook de kern van de woorden ‘Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden’, een tekst die nog steeds een vast onderdeel van de Eucharistieviering uitmaakt. Op dit concert, losgezongen van de liturgische context, krijgt dit speciaal voor Voces Caelestes geschreven meerstemmige gezang een nieuwe betekenis, waarbij gelovig of niet-gelovig zijn geen rol speelt. Nu is het een oproep aan óns, om ons hart open te stellen bij het luisteren naar deze gezangen, en gevoed hierdoor, bezield de wereld beter te maken.

Afdrukken E-mail